Hội đồng trường, Trường Đại học Hải Dương nhiệm kỳ 2020 -2025

14:48 - 12/03/2018

Hội đồng trường, Trường Đại học Hải Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025 được UBND tỉnh Hải Dương công nhận theo Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương.

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2020-2025

1. Ông Tăng Thế Toan -  Chủ tịch Hội đồng Trường.

2. Bà Vũ Thị Thảo -  Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trường Đại học Hải Dương, Thư ký Hội đồng Trường

3. Các thành viên Hội đồng Trường:

- Ông Vũ Đức Lễ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Dương;

-  Ông Lương Văn Việt - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương;

-  Ông Trịnh Văn Thiện - Bí thư Huyện ủy Thanh Hà, tỉnh Hải Dương;

-  Ông Nguyễn Văn Kiên - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ  tịch UBND thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương;

- Bà Nguyễn Thị Thu Hà -  Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Dương;

- Ông Tô Văn Sông - Chủ tịch Công đoàn Trường, Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng - Thanh tra Trường Đại học Hải Dương;

- Ông Đinh Xuân Cường -  Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn An Phát Holdings;

- Ông Lê Hồng Phúc - Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thông Agribank, chi nhánh Hải Dương;

- Ông Vũ Mạnh Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương;

- Ông Lê Hồng Phong - Thượng tá, Giám đốc khách hàng doanh nghiệp Viettel Hải Dương;

- Bà Nguyễn Thị Đào - Trưởng khoa Kế toán Tài chính, Trường Đại học Hải Dương;

- Ông Nguyễn Mạnh Tuân - Trưởng phòng Tổ chức nhân sự, Trường Đại học Hải Dương;

-  Ông Phạm Quang Thịnh - Phó Giám đốc TT Kế toán Tài chính, Trường Đại học Hải Dương.