Kỳ họp lần thứ 4 Hội đồng trường Trường Đại học Hải Dương Nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chiều ngày 12/11/2021, tại Phòng họp Trực tuyến khu Hành chính Hiệu bộ, Hội đồng trường Trường Đại học Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức Kỳ họp lần thứ 4 bằng hình thức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, TS. Tăng Thế Toan - Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng trường (HĐT) đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến rất thiết thực vào các báo cáo, dự thảo các quy chế quan trọng của của Nhà trường gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐT trong năm học 2020-2021.

- Báo cáo tổng kết năm học 2020-2021 và kế hoạch năm học 2021-2022 của Trường Đại học Hải Dương.

- Báo cáo tài chính năm 2020, báo cáo quyết toán năm 2020, kế hoạch thu - chi kinh phí hoạt động thường xuyên năm học 2021-2022, chính sách thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển Trường, chính sách hỗ trợ người học, chính sách hợp tác giữa Trường với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động, chính sách học phí.

- Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐT năm học 2020- 2021.

- Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của HĐT năm học 2021-2022.

- Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Hải Dương.

- Dự thảo Quy chế Quản lý tài chính của Trường Đại học Hải Dương.

- Dự thảo Quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý, sử dụng học phí và các hoạt động hỗ trợ đào tạo tại Trường Đại học Hải Dương năm học 2021-2022 và từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026.

- Dự thảo Quy chế thực hiện dân chủ trong các hoạt động của Trường Đại học Hải Dương năm học 2021-2022.

- Dự thảo Chương trình giám sát của HĐT năm học 2021-2022.

- Thảo luận Chiến lược, kế hoạch phát triển Trường Đại học Hải Dương.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 4 của Hội đồng trường Trường Đại học Hải Dương, nhiệm kỳ 2020-2025

  Kỳ họp thứ 4 của Hội đồng trường Trường Đại học Hải Dương đã quyết nghị các nội dung quan trọng của Nhà tường với sự đồng thuận cao của các thành viên tham gia dự cuộc họp. Với tinh thần làm việc trách nhiệm và hiệu quả kỳ họp thứ 4 Hội đồng trường Trường Đại học Hải Dương, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.

Tin, ảnh: Vũ Thảo (86)