Kỳ họp thứ IX của Hội đồng trường Trường Đại học Hải Dương, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-HĐT ngày 26/03/2023 của Hội đồng trường (HĐT) Trường Đại học Hải Dương, chiều ngày 05/4/2023, Hội đồng trường Trường Đại học Hải Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức kỳ họp thứ IX. Phiên họp được tổ chức kết hợp giữa hình thức họp trực tiếp và họp trực tuyến do TS. Tăng Thế Toan - Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì.

TS. Tăng Thế Toan - Chủ tịch Hội đồng Trường chủ trì Kỳ họp thứ IX của Hội đồng trường Trường Đại học Hải Dương

Tại kỳ họp, Hội đồng trường đã thảo luận, thống nhất thông qua một số nội dung quan trọng:

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trường theo Nghị quyết Hội đồng trường kỳ họp thứ VII và thứ VIII;

- Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch hoạt động chuyên môn của Hội đồng trường năm học 2022 - 2023;

- Nghị quyết về chuyển đổi số của Trường Đại học Hải Dương giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030;

- Nghị quyết về việc đẩy mạnh tự chủ giáo dục đại học tại Trường Đại học Hải Dương.

Nội dung về chuyển đổi số của Trường Đại học Hải Dương giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030, HĐT đã thảo luận, thống nhất mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Theo đó, nục tiêu đến năm 2025, nhà trường cơ bản hoàn thiện việc đầu tư trang bị hạ tầng mạng, trang thiết bị công nghệ thông tin hiện đại, phần mềm tổng thể hệ thống phục vụ công tác quản trị Trường trên các nền tảng số; triển khai hình thức đào tạo kết hợp trong học tập (blended learning) bằng cách kết nối giữa hình thức đào tạo trực tuyến sử dụng các nền tảng công nghệ và hình thức học tập truyền thống trên lớp với tối đa 30% chương trình đào tạo; số hóa tài liệu, học liệu, chia sẻ và khai thác nguồn học liệu này trên môi trường Internet và thiết bị thông minh;... Nghị quyết về chuyển đổi số cũng đã xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện của các đơn vị và cá nhân liên quan trong việc chuyển đổi số của Trường Đại học Hải Dương giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Nội dung về việc đẩy mạnh tự chủ giáo dục đại học tại Trường Đại học Hải Dương, HĐT đã thảo luận và thống nhất mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể của tiến trình thực hiện tự chủ của trường. Theo đó, mục tiêu đến hết năm 2023, nhà trường hoàn thiện toàn bộ các điều kiện thực hiện quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học; hoàn thiện các quy định về giải trình xã hội đối với từng đơn vị, cá nhân trong Trường theo đúng quy định hiện hành. Mục tiêu đến hết năm 2024, nhà trường tổ chức triển khai xây dựng và thực hiện đề án thí điểm tự chủ của Trường đối với một số Khoa, Trung tâm, thực hiện tự chủ một phần với các Khoa, Trung tâm còn lại của Trường; triển khai hệ thống các giải pháp đánh giá kết quả hoạt động của các đơn vị theo bộ tiêu chí đánh giá; xây dựng nền tảng chung toàn trường về mức độ tự chủ của từng đơn vị, cá nhân trong Trường. Mục tiêu năm 2025 và định hướng đến năm 2030, nhà trường thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của từng đơn vị, cá nhân trong Trường đạt mức độ cao, tương đồng với các trường đại học có uy tín trong nước và khu vực, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện trong giáo dục và đào tạo. Đến năm 20230, tự chủ và trách nhiệm giải trình thực sự trở thành động lực đổi mới trong quản trị, quản lý trong việc thực hiện toàn bộ chức năng, nhiệm vụ của Trường theo quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, HĐT cũng tập trung thảo luận về một số nội dung liên quan đến thủ tục quy trình và hoàn thiện dự thảo Đề án sáp nhập Trường Cao đẳng Hải Dương và Trường Đại học Hải Dương sau khi đã có ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 1057/BGDĐT-TCCB ngày 16/3/2023 về việc hoàn thiện Đề án sáp nhập Trường Cao đẳng Hải Dương và Trường Đại học Hải Dương.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, hiệu quả, kỳ họp thứ IX Hội đồng trường, Trường Đại học Hải Dương, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp./.

Tin, bài và ảnh: ThS. Vũ Thị Thảo - Thư ký HĐT