Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo cử nhân văn bằng hai ngành Luật học, hệ vừa làm vừa học năm 2020 (liên kết với ĐHQG HN)