KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

- Văn phòng Khoa: Tầng 2 nhà H1, khu Kí túc xá Liên Hồng Trường Đại học Hải Dương

- Liên kết Website: http://uhd.edu.vn/khoa-ky-thuat-va-cong-nghe-dt4096.html

I. Giới thiệu chung về Khoa

 Khoa Kỹ thuật và Công nghệ được thành lập từ tháng 3 năm 2019 theo Quyết định của Hiệu trưởng trường Đại học Hải Dương trên cơ sở tinh gọn từ các Khoa Điện tử viễn thông, Khoa Hệ thống điện, Khoa Công nghệ thông tin,Khoa Chăn nuôi và Trung tâm đào tạo thực hành Cơ điện-Nông nghiệp.

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ đào tạo hệ đại học, liên thông đại học chính quy với 5 chuyên ngành: Điện tử viễn thông, Hệ thống điện, Kỹ thuật điện-điện tử, Công nghệ phần mềm, Chăn nuôi thú y. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của xã hội trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ là một trong những khoa lớn của Trường, mỗi năm đào tạo hàng trăm lượt sinh viên thuộc các chuyên ngành Điện tử viễn thông, Hệ thống điện, Công nghệ phần mềm. Tỉ lệ sinh viên ra trường có việc đúng chuyên ngành đạt trên 70%.

1.1. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học thuộc các chuyên ngành của khoa. Thực hiện đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng các kiến thức chuyên ngành, quản lý công tác chuyên môn và quản lý sinh viên của khoa.

1.2. Nhiệm vụ

- Đề xuất với Hiệu trưởng các quan điểm, giải pháp về xây dựng và phát triển đào tạo, nghiên cứu khoa học. Chủ động tìm nguồn tuyển sinh, tuyên truyền quảng bá tuyển sinh theo ngành do khoa quản lý;

- Xây dựng nội dung chương trình các ngành học trình Hội đồng khoa học và Đào tạo Trường và Hiệu trưởng phê duyệt; tổ chức thực hiện, quản lý quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác theo sự phân cấp của Hiệu trưởng trong chương trình, kế hoạch chung của Trường.

- Tổ chức thực hiện và quản lý hoạt động khoa học - công nghệ của cán bộ, giảng viên và sinh viên trong chương trình, kế hoạch của khoa và của Trường; phối hợp với các tổ chức khoa học - công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh nhằm gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

- Chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế theo quy định về quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế tại Trường.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn và các hội thảo khoa học chuyên ngành. Triển khai nghiên cứu đề tài khoa học các cấp được giao và các đề tài với các cơ quan, đơn vị bên ngoài. Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình/bài giảng môn học, tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập để nâng cao chất lượng đào tạo. 

- Quản lý cán bộ, giảng viên và người học thuộc khoa theo sự phân cấp cảu Hiệu trưởng. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ, viên chức và người học. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ thuộc khoa.

- Tổ chức triển khai thực hiện các quy chế, quy định về đào tạo. Phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi và đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy trong quá trình đào tạo, đúng theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Phân định các giới hạn phạm vi chuyên môn, nội dung giảng dạy của các bộ môn trực thuộc. Cụ thể hóa mục tiêu, chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo của từng chuyên ngành trong khoa nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo toàn diện.

- Quản lý, điều hành, phối hợp hoạt động của các bộ môn trực thuộc. Lập kế hoạch và chỉ đạo các bộ môn tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn của giảng viên, cải tiến phương pháp giảng dạy, xây dựng kế hoạch bổ sung đội ngũ cho các bộ môn. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ giảng viên kế cận.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện việc thi hết hôn, bảo vệ khóa luận, đồ án tốt nghiệp thuộc khoa quản lý theo kế hoạch chung của Trường. Quản lý, lưu trữ các tư liệu, tài liệu chuyên ngành thuộc khoa.

- Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ và kỉ cương, lề lối làm việc trong đơn vị.

- Phối hợp với phòng Đảm bảo chất lượng – Thanh tra tổ chức đánh giá công tác giảng dạy của giảng viên nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng viên.

- Thực hiện các hoạt động hợp tác và đối ngoại trong phạm vi chức năng, quyền hạnh của đơn vị.

- Các nhận các giấy tờ cho sinh viên thuộc khoa trong phạm vi được phân cấp.

- Quản lý và lưu trữ kết quả học tập theo quy định

- Thực hiện công tác báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của Trường.

- Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao theo quy định của Nhà nước và của Trường. Xây dựng kế hoạch bổ sung vật tư, thiết bị, bảo trì các thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

- Tổ chức các phong trào thi đua cho giảng viên và sinh viên, bình xét các danh hiệu thi đua của năm học theo đúng quy định, thực hiện các cuộc vận động của ngành, của Đảng, Nhà nước và các hoạt động xã hội khác.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Nhà trường giao.

1.3. Cơ cấu tổ chức


Hướng phát triển của khoa

  Phấn đấu xây dựng khoa trở thành khoa trọng điểm, mũi nhọn của trường, hoàn thiện cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu phát triển và cập nhật công nghệ phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thế giới.

Tập trung xâydựng chương trình đào tạo thực hành gắn với thực tiễn doanh nghiệp giúp sinh viên sau khi ra trường làm được ngay và có thu nhập ổn định.

II. Giới thiệu ngành nghề và loại hình đào tạo của Khoa 

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ có các ngành nghề đã và đang đào tạo cụ thể:

- Trình độ đại học:

+ Ngành Kỹ thuật điện, điện tử (nay là ngành Kỹ thuật điện)

+ Ngành Công nghệ thông tin

+ Ngành Chăn nuôi

- Trình độ liên thông cao đẳng - đại học:

        + Ngành Kỹ thuật điện

        + Ngành Công nghệ thông tin

- Trình độ Cao đẳng: Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Mỗi năm khoa Kỹ thuật và Công nghệ đào tạo hàng trăm sinh viên đại học chính quy và liên thông cao đẳng-đại học. Đa số sinh viên sau tốt nghiệp đều tìm được việc làm phù hợp với chuyên môn được đào tạo. Được đánh giá có trình độ tay nghề tốt, có mức thu nhập cao và ổn định. Một số đơn vị liên kết thường xuyên hướng nghiệp, nhận sinh viên thực tập và làm việc như:

- Công ty TNHH Uniden Việt Nam;

-  Công ty TNHH Điện tử Towada Việt Nam.

- Công ty TNHH Việt Nam Toyo Denso.

- Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh.

- Công ty Cổ phần An Trung Industries

- Công ty TNHH Canon Việt Nam.

- Công ty điện tử Samsung Việt Nam (Bắc Ninh, Thái Nguyên)

- VNPT Bắc Giang, Hải Dương,…

III. Về đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên, cán bộ của khoa đều có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, có trách nhiệm cao trong việc giáo dục, đào tạo, hướng nghiệp cho sinh viên. Cán bộ trong khoa đều giàu kinh nghiệm, có trình độ thạc sĩ, tốt nghiệp ở các trường đại học, học viện có uy tín trong nước.

Danh sách đội ngũ giảng viên:

- Ngoài ra, khoa còn có một lực lượng cán bộ giảng viên cơ hữu, giảng viên kiêm nhiệm đang làm việc tại các phòng, ban, trung tâm có trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ, Phó Giáo sư tham gia giảng dạy nhiều học phần chuyên ngành thuộc khoa quản lý.

- Các giảng viên trong khoa thường xuyên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức thực tế thông qua tham dự các hội thảo khoa học chuyên ngành và tham gia học tập trải nghiệm tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận.

- Khoa thường xuyên trao đổi chuyên môn với với giảng viên các trường Đại học Sao Đỏ, Đại học kỹ thuật Hưng Yên, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Công nghệ… đồng thời mời các chuyên gia đến từ các công ty trên địa bàn và các giảng viên đến từ các trường đại học uy tín trong nước về tham gia xây dựng chương trình, giảng dạy các môn thuộc khoa quản lý.

Khoa được Nhà trường trang bị nhiều phòng làm việc, trong đó: 01 phòng hội đồng, 1 phòng cho lãnh đạo khoa, 4 phòng cho 4 tổ chuyên môn, 01 cho cán bộ văn phòng, 01 phòng hội thảo, 2 phòng thực hành dành cho cán bộ, giảng viên và 3 phòng khách… với các thiết bị văn phòng (tủ tài liệu, máy vi tính, mạng wifivà các tài sản khác...) đáp ứng tương đối đủ điều kiện về cơ sở vật chất, đảm bảo thuận tiện cho cán bộ, giảng viên trong khoa triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy thực hành do Trung tâm thực hành Kỹ thuật và Công nghệ điện, điện tử và Trung tâm Tin học đảm nhận.  

V. Một số hoạt động của giảng viên và sinh viên

1. Hình ảnh hoạt động dạy học

Một số mô hình sản phẩm của sinh viên chuyên ngành Điện tử viễn thông

Mô hình điều khiển thiết bị gia dụng trong gia đình sử dụng Vi điều khiển Arduino UNO

2. Một số hình ảnh thày cô và sinh viên

Hình ảnh sinh viên chụp ảnh kỷ yếu trước khi ra trường (lớp K3.HTĐ1)

Các thầy/ cô chụp ảnh lưu niệm ngày 20/11/2018

Hình ảnh mốt số thày cô chụp gặp mặt đầu xuân 2019.

3. Một số hình ảnh thày và trò thực tập, trải nghiệm ở doanh nghiệp

Hình ảnh thầy, cô và sinh viên tại Công ty TNHH Điện tử Towada Việt Nam

Hình ảnh sinh viên làm bài kiểm tra đánh giá sau thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh

4. Ảnh bảo vệ đồ án Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

Mộtt số hình ảnh về hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao của SV trong khoa:

 

 

* LIÊN KẾT CÁC BÀI VIẾT, SỰ KIỆN, TIN TỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA:

1. Khai mạc Giải bóng đá nam sinh viên khoa Kỹ thuật và Công nghệ chào mừng 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11: http://uhd.edu.vn/khai-mac-giai-bong-da-nam-sinh-vien-khoa-ky-thuat-va-cong-nghe-chao-mung-37-nam-ngay-nha-giao-viet-nam-2011-dt4097.html

2. Bế mạc Giải bóng đá nam sinh viên Khoa Kỹ thuật và Công nghệ năm 2019: http://uhd.edu.vn/be-mac-giai-bong-da-nam-sinh-vien-khoa-ky-thuat-va-cong-nghe-nam-2019-dt4100.html

3.  Khoa Kỹ thuật và Công nghệ tổ chức đánh giá giờ giảng Năm học 2019 - 2020 (Đợt 2): http://uhd.edu.vn/khoa-ky-thuat-va-cong-nghe-to-chuc-danh-gia-gio-giang-nam-hoc-2019-2020-dot-2-dt4161.html

4. Khoa Kỹ thuật và Công nghệ gặp mặt sinh viên để triển khai các hoạt động Học kỳ 2, năm học 2019-2020: http://uhd.edu.vn/khoa-ky-thuat-va-cong-nghe-gap-mat-sinh-vien-de-trien-khai-cac-hoat-dong-hoc-ky-2-nam-hoc-2019-2020-dt4188.html

5. Khoa Kỹ thuật và Công nghệ tổ chức đánh giá đồ án/khóa luận tốt nghiệp trình độ đại học, cao đẳng chính quy năm 2020 (đợt 1): http://uhd.edu.vn/khoa-ky-thuat-va-cong-nghe-to-chuc-danh-gia-do-ankhoa-luan-tot-nghiep-trinh-do-dai-hoc-cao-dang-chinh-quy-nam-2020-dot-1-dt4236.html

6. HỘI THẢO KHOA HỌC KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ “Nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu thực tiễn hiện nay”: http://uhd.edu.vn/hoi-thao-khoa-hoc-khoa-ky-thuat-va-cong-nghe-nang-cao-chat-luong-dao-tao-va-nghien-cuu-khoa-hoc-dap-ung-nhu-cau-thuc-tien-hien-nay-dt4265.html

7. Hội đồng Khoa Kỹ thuật và Công nghệ tổ chức đánh giá năng lực giảng dạy của giảng viên (đợt 1) năm học 2020 - 2021: http://uhd.edu.vn/hoi-dong-khoa-ky-thuat-va-cong-nghe-to-chuc-danh-gia-nang-luc-giang-day-cua-giang-vien-dot-1-nam-hoc-2020-2021-dt4307.html

8. Lễ bảo vệ đồ án, khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2020 đối với sinh viên các ngành: Kỹ thuật điện, Công nghệ thông tin, Chăn nuôi - Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Trường Đại học Hải Dương: http://uhd.edu.vn/le-bao-ve-do-an-khoa-luan-tot-nghiep-dot-2-nam-2020-doi-voi-sinh-vien-cac-nganh-ky-thuat-dien-cong-nghe-thong-tin-chan-nuoi-khoa-ky-thuat-va-cong-nghe-truong-dai-hoc-hai-duong-dt5334.html

9. Chi bộ Khoa Kỹ thuật & Công nghệ - Trung tâm Văn hóa Thể thao Quốc phòng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới: http://uhd.edu.vn/chi-bo-khoa-ky-thuat-cong-nghe-trung-tam-van-hoa-the-thao-quoc-phong-to-chuc-le-ket-nap-dang-vien-moi-dt5338.html