Khoa Kỹ thuật và Công nghệ tổ chức đánh giá giờ giảng Năm học 2019 - 2020 (Đợt 2)

Thực hiện Kế hoạch về việc tổ chức đánh giá giờ giảng năm học 2019 - 2020 (đợt 2), sáng ngày 13/01/2020 và 14/01/2020 tại phòng H2-201, cơ sở Liên Hồng, Trường Đại học Hải Dương, Khoa Kỹ thuật & Công nghệ đã tổ chức giảng báo cáo các học phần Học kỳ 2 năm học 2019 - 2020  đối với các giảng viên đảm nhận giảng dạy các học phần mới. Đây là việc làm cần thiết để đánh giá chất lượng, kiểm tra sự chuẩn bị hồ sơ bài giảng cũng như kiến thức chuyên môn của các giảng viên trước khi lên lớp các học phần của học kỳ mới đồng thời cũng là hoạt động chuyên môn thường xuyên của Khoa Kỹ thuật & Công nghệ.

Thông qua buổi giảng báo cáo, giảng viên sẽ phát huy hết khả năng, sở trường, áp dụng nhiều phương pháp giảng dạy sáng tạo vào bài giảng, khai thác và sử dụng hiệu quả các phương tiện giảng dạy hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong Nhà trường.

Trong đợt này, 05 giảng viên tham dự giảng báo cáo thuộc các tổ bộ môn chủ chốt của Khoa gồm: Công nghệ thông tin, Hệ thống điện, Điện tử - Viễn thông.

Các buổi giảng báo cáo được tiến hành nghiêm túc, đúng quy chế và các văn bản hướng dẫn công tác giảng báo cáo cấp cơ sở. Đây cũng là cơ hội tốt để giảng viên có dịp trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng khai thác triệt để các thiết bị giảng dạy, xử lý các tình huống sư phạm nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Kết quả đợt giảng báo cáo cho thấy hầu hết các giảng viên đã dành nhiều thời gian cho việc soạn giáo án và hoàn thiện đầy đủ hồ sơ bài giảng theo quy định. Các bài     giảng phát huy được tính tích cực của người học. Giảng viên sử dụng các phương pháp giảng bài tương đối phù hợp và hiệu quả. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế như: chưa xác định đúng thời gian cho từng nội dung học, một số ít nội dung, giảng viên chưa làm nổi bật được kiến thức trọng tâm, cốt lõi để sinh viên có thể dễ tiếp cận và vận dụng.

Một số hình ảnh các buổi giảng báo cáo cấp Khoa:


Giờ giảng của giảng viên Vũ Thị Thương Huyền - Tổ Bộ môn Công nghệ thông tin


Giờ giảng của giảng viên Vũ Thị Kim Nhung - Tổ Bộ môn Điện tử Viễn thông


Giờ giảng của giảng viên Đoàn Thị Phương - Tổ Bộ môn Công nghệ thông tin


Giờ giảng của giảng viên Nguyễn Ngọc Cương - Tổ Bộ môn Điện tử Viễn thông


Giờ giảng của giảng viên Đoàn Văn Hải -  Tổ Bộ môn Hệ thống điện

Tin, bài và ảnh: Thu Nguyện