TRUNG TÂM KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH

1. KHÁI QUÁT VỀ TRUNG TÂM KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH

  

Tập thể cán bộ, giảng viên Trung tâm Kế toán - Tài chính 

Tên gọi đầy đủ: TRUNG TÂM KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH

Tên giao dịch quốc tế: FINANCIAL ACCOUNTING CENTER - UNIVERSITY HAI DUONG

Loại hình: Là một đơn vị trực thuộc Trường Đại học Hải Dương

Địa điểm: Nhà B1, Trường Đại học Hải Dương (cơ sở Khu 8, phường Hải Tân, TP. Hải Dương).

                  - Phòng học lý thuyết: Phòng 101 + 102, Nhà B1.

                  - Phòng học thực hành: Phòng 201 + 202, Nhà B1.

Trung tâm Kế toán - Tài chính là một trong những Trung tâm trực thuộc Trường Đại học Hải Dương thực hiện đào tạo các lớp ngắn hạn về kế toán như: Kế toán căn bản; Kế toán nâng cao; Kế toán máy; Kế toán thuế; bồi dưỡng, cấp chứng chỉ Kế toán trưởng doanh nghiệp và Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp. Với đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ đúng chuyên ngành, có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, có kinh nghiệm thực tế lâu năm, nhiệt tình trong giảng dạy. Trung tâm được trang bị phòng học lý thuyết và phòng học thực hành đầy đủ tiền nghi đáp ứng yêu cầu giảng dạy. Thời gian học linh hoạt, phù hợp cho tất cả các học viên..., Trung tâm cam kết đem đến sự hài lòng và chuẩn chất lượng nghề nghiệp cho người học. Kết thúc khóa học viên được cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận hoàn thành khoá học. Ngoài ra, học viên được hỗ trợ, tư vấn giới thiệu việc làm.

2. MỤC ĐÍCH ĐÀO TẠO

Tôn chỉ mục đích của Trung tâm là Đào tạo để làm việc. Do đó, Trung tâm Kế toán - Tài chính thành lập hướng tới việc:

- Tạo điều kiện cho sinh viên mới ra trường, kế toán viên chưa có kinh nghiệm, người học yêu thích công việc kế toán được tiếp cận với công việc kế toán trong thực tế, được nâng cao nghiệp vụ và học hỏi từ những cán bộ kế toán giàu kinh nghiệm;

- Đào tạo ra các cán bộ kế toán có trình độ nghiệp vụ chuyên môn vững chắc, thành thạo, có thể thực hiện các nghiệp vụ kế toán trong các loại hình doanh nghiệp, lập được các báo cáo kế toán thuế, báo cáo tài chính một cách nhanh chóng, đúng quy định hiện hành;

- Cung cấp miễn phí nguồn lực kế toán có nghiệp vụ chuyên môn cao cho các doanh nghiệp, đơn vị; tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp xử lý các nghiệp vụ kế toán đang vướng mắc.

3. NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Với mục tiêu tôn chỉ nêu trên, học viên của Trung tâm Kế toán - Tài chính được hướng dẫn và chia sẻ các kỹ năng về nghiệp vụ kế toán như: ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính, kê khai và quyết toán thuế, …; Được thực hành trực tiếp trên hóa đơn, chứng từ thực tế trong các loại hình doanh nghiệp thương mại, dịch vụ, xây lắp, sản xuất, xuất nhập khẩu... và ứng dụng trên các phần mềm liên quan đến hoạt động kế toán như: Hỗ trợ kê khai thuế; hoá đơn điện tử; nộp thuế điện tử và phần mềm kế toán Vacom...

3.1. KHÓA HỌC KẾ TOÁN CĂN BẢN

Khóa học kế toán căn bản dành cho học viên mới tiếp cận nghề kế toán hoặc đã học nhưng chưa nắm chắc kiến thức, gồm 2 chuyên đề:

Chuyên đề 1- Nguyên lý kế toán:

- Nội dung chuyên đề gồm: Xác định đối tượng kế toán; thực hành các phương pháp kế toán (phương pháp chứng từ, phương pháp tài khoản, phương pháp tính giá, phương pháp tổng hợp cân đối kế toán).

- Thời gian học: 5 buổi.

Chuyên đề 2 - Kế toán tài chính

- Nội dung chuyên đề gồm: Hệ thống hóa lý thuyết và hướng dẫn thực hành các phần hành: Kế toán vốn bằng tiền, phải thu, phải trả; Kế toán vật tư, hàng hóa; Kế toán tài sản cố định, công cụ dụng cụ; Kế toán tiền lương, chi phí, giá thành; Kế toán bán hàng, xác định kết quả; Tổng hợp cân đối, lập báo cáo tài chính.

- Thời gian học: 12 buổi.

3.2. KHÓA HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THUẾ

Người học được học kế toán thông qua thực hành bằng bộ dữ liệu, tài liệu với các hóa đơn, chứng từ thực tế của các loại hình doanh nghiệp như: Thương mại, dịch vụ, xây lắp, sản xuất, xuất nhập khẩu...:

Thực hành kế toán thuế:

- Giới thiệu về các loại thuế, cách tính, kê khai các sắc thuế: thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, thuế nhà ở...;

- Các thủ tục hành chính thực tế mà kế toán thuế phải làm trong doanh nghiệp;

- Cài đặt và sử dụng phầm mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK mới nhất hiện nay;

- Lập các loại chứng từ trên giấy, hoá đơn điện tử, nộp thuế điện tử;

Thực hành lập sổ kế toán, báo cáo tài chính:

 - Cách tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp thực tế;

- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán thường gặp: kế toán tiền mặt; tiền gửi ngân hàng; hàng tồn kho; phải thu, phải trả; kế toán TSCĐ; kế toán tiền lương, kế toán chi phí, kế toán giá thành; xác định kết quả…;

- Lập, đọc và phân tích báo cáo tài chính.

  Thực hành tổng hợp:

Thực hành lập sổ sách, báo cáo tài chính trên phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế, phần mềm kế toán Vacom.

Thời gian dự kiến từ 20 - 25 buổi.

3.3. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU ĐÀO TẠO

- Nắm chắc luật thuế, chế độ kế toán áp dụng hiện hành;

- Xử lý được các nghiệp vụ kế toán;

- Xử lý hóa đơn, chứng từ, sổ sách;

- Lập thành thạo các loại báo cáo thuế, báo cáo tài chính trên cả Excel và phần mềm.

- Tư vấn tài chính - kế toán cho lãnh đạo đơn vị...

4. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

- Giảng viên có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ đúng chuyên ngành, có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, có kinh nghiệm thực tế lâu năm về kế toán trong các doanh nghiệp;

- Giảng viên có trách nhiệm, nhiệt tình trong hướng dẫn học viên từ khi tiếp cận với những nghiệp vụ kinh tế ban đầu cho đến khi thành thạo công tác kế toán.

5. CƠ SỞ VẬT CHẤT

- Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi, được chia thành hai vị trí: phòng học lý thuyết và phòng học thực hành;

- Phòng học thoáng mát, đầy đủ trang thiết bị (màn hình tivi LCD, máy tính, phần mềm kế toán, phần mềm kê khai thuế)... cho thực hành thực tế;

- Tài liệu học tập, tài liệu thực hành đồng bộ, đa dạng và được trang bị đầy đủ đến từng học viên, từng khóa học.

  Hotline hỗ trợ, tư vấn:

- Mrs An: 0968. 061.013

-  Mrs Dung: 0936.050.281

-  Mrs Xuân: 0332.783.958

* LIÊN KẾT CẬP NHẬT KIẾN THỨC; CÁC SỰ KIỆN, TIN TỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM :

1. Một số điểm cần chú ý trong Nghị định số 22/2020/NĐ-CP mới ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài: http://uhd.edu.vn/nghi-dinh-so-222020nd-cp-moi-ban-hanh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-1392016nd-cp-quy-dinh-ve-le-phi-mon-bai-dt4196.html

2. Một số lưu ý khi lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân: http://uhd.edu.vn/mot-so-luu-y-khi-lap-bao-cao-tai-chinh-quyet-toan-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-thue-thu-nhap-ca-nhan-dt4195.html

3. Quy trình phát hành Hóa đơn điện tử: http://uhd.edu.vn/quy-trinh-phat-hanh-hoa-don-dien-tu-dt4230.html