THÔNG BÁO của Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) Trường Đại học Hải Dương (Trung tâm Tin học) đủ điều kiện sát hạch và cấp Chứng chỉ ƯDCNTT cơ bản theo quy định