Danh sách Ban Chấp hành công đoàn Trường Đại học Hải Dương, nhiệm kỳ 2023 - 2028

I. Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028

1. Đồng chí Tô Văn Sông – ĐUV, Trưởng phòng ĐBCL-TT

2. Đồng chí Lê Thị Minh Anh – Phòng TC-TH

3. Đồng chí Bùi Văn Lợi – Phó Trưởng phòng HC-QT

4. Đồng chí Phạm Thị Thu Thủy – Trưởng khoa Ngữ văn – KHXH

5. Đồng chí Nguyễn Thị Toan – Phụ trách khoa KT&CN

6. Đồng chí Nguyễn Thị Dung – Phòng Kế toán – Tài chính

7. Đồng chí Phạm Thị Thu Trang – Khoa Kế toán – Tài chính

8. Đồng chí Vũ Thị Ngọc Uyên – Phòng Đào tạo – HTQT

9. Đồng chí Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Giảng viên nhạc họa

10. Đồng chí Trần Thị Tuyền – Trung tâm liên kết đào tạo, bồi dưỡng

11. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Vân – Khoa Ngoại ngữ

12. Đồng chí Nguyễn Thu Loan – Khoa Giáo dục Mầm non

13. Đồng chí Đào Thúy Nga – Khoa Kinh tế - Quản trị

14. Đồng chí Tiêu Công Vũ – Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ

15. Đồng chí Ngô Thị Kiều Trang – Trường THCS Chu Văn An

II. Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2023-2028

1. Đồng chí Tô Văn Sông – ĐUV, Trưởng phòng ĐBCL-TT

2. Đồng chí Lê Thị Minh Anh – Phòng TC-TH

3. Đồng chí Bùi Văn Lợi – Phó Trưởng phòng HC-QT

4. Đồng chí Phạm Thị Thu Thủy – Trưởng khoa Ngữ văn – KHXH

5. Đồng chí Nguyễn Thị Toan – Phụ trách khoa KT&CN

 

III. Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2023-2028

1. Đồng chí Phạm Thị Thu Thủy – Trưởng khoa Ngữ văn – KHXH

2. Đồng chí Tăng Xuân Hùng – Cán bộ phòng BĐCL-TT

3. Đồng chí Phạm Ngọc Anh – Cán bộ phòng CTSV – Việc làm

4. Đồng chí Phạm Thị Thu Hằng – Giảng viên khoa Chính trị - TLGĐ

5. Đồng chí Bùi Thị Na – Giáo viên trường mầm non thực hành Hoa Sen

IV. Các chức danh BCH, UBKT nhiệm kỳ 2023-2028

1. Chủ tịch công đoàn trường: Đồng chí Tô Văn Sông

2. Phó Chủ tịch công đoàn trường: Đồng chí Lê Thị Minh Anh

3. Chủ nhiệm UBKT công đoàn trường: Đồng chí Phạm Thị Thu Thủy

4. Phó Chủ nhiệm UBKT công đoàn trường: Đồng chí Tăng Xuân Hùng