Sinh viên ngành Kỹ thuật điện - Khoa Kỹ thuật và Công nghệ thực tập nghề nghiệp tại Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì An Vinh - Tập đoàn An Phát Holdings