Hội đồng Khoa Kỹ thuật và Công nghệ tổ chức đánh giá năng lực giảng dạy của giảng viên (đợt 1) năm học 2020 - 2021

Đánh giá năng lực giảng dạy là hoạt động sinh hoạt chuyên môn thường xuyên để đánh giá thực trạng đội ngũ từ đó xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn, bồi dưỡng năng lực giảng viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Đây cũng là cơ hội tốt để giảng viên có dịp trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng khai thác triệt để các thiết bị giảng dạy, bồi dưỡng lòng yêu nghề, đạo dức nghề nghiệp cho giảng viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Thực hiện Kế hoạch đánh giá năng lực giảng dạy của giảng viên (đợt 1) năm học 2020 - 2021 của Trường Đại học Hải Dương, ngày 08/9/2020 và 09/9/2020 tại phòng A2-301, cơ sở Hải Tân, Hội đồng Khoa Kỹ thuật và Công nghệ đã triển khai đánh giá năng lực đối với 15 lượt giảng viên giảng dạy 15 học phần Đợt 1 Học kỳ I năm học 2020 - 2021 thuộc 03 tổ Bộ môn của Khoa là: Tổ Điện tử viễn thông, Tổ Kỹ thuật điện, Tổ Công nghệ thông tin.

Nội dung đánh giá tập trung vào công tác chuẩn bị hồ sơ bài giảng, năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm, nội dung và phương pháp giảng dạy, khả năng khai thác các phương tiện hỗ trợ giảng dạy để thực hiện giờ giảng,…

Trong suốt thời gian làm việc, Hội đồng đã thực hiện đánh giá nghiêm túc, đúng quy chế, đảm bảo tính khách quan, trung thực và thực hiện đúng các văn bản hướng dẫn về công tác kiểm tra, đánh giá năng lực giảng dạy của giảng viên.

Kết quả đợt đánh giá cho thấy hầu hết các giảng viên đều rất tâm huyết trong việc chuẩn bị hồ sơ bài giảng; sử dụng phong phú phương pháp giảng dạy; các phương pháp giảng dạy tương đối phù hợp và hiệu quả. Giảng viên thể hiện sự vững vàng, tự tin, cầu thị, khẳng định vị thế, vai trò then chốt của mình trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xã hội.

Cũng trong buổi đánh giá Hội đồng cũng đưa ra những nhận xét, góp ý chân thành, sâu sắc cho các giảng viên để bài giảng thêm phong phú, sinh động và phù hợp với đối tượng sinh viên các ngành mà Khoa đang tổ chức đào tạo.

Một số hình ảnh trong buổi đánh giá năng lực giảng viên Khoa Kỹ thuật và Công nghệ:


Tiến sĩ Tăng Thế Toan - Chủ tịch Hội đồng phát biểu khai mạc Hội đồng đánh giá năng lực giảng viên Khoa Kỹ thuật và Công nghệ đợt 1 (năm học 2020 - 2021)


Hội đồng đánh giá và các giảng viên tham dự buổi đánh giá năng lực giảng viên Khoa Kỹ thuật và Công nghệ


ThS. Đinh Thị Trung Hiếu - Phụ trách TBM Kỹ thuật điện thực hiện giờ giảng học phần Máy điện


ThS. Lê Quang Tỉnh - TBM Công nghệ thông tin, thực hiện giờ giảng học phần Kiến trúc máy tính


ThS. Nguyễn Thị Hòa - Trung tâm Tin học, thực hiện giờ giảng học phần Quản lý dự án phần mềm


ThS. Nguyễn Thị Toan - Phụ trách Khoa Kỹ thuật và Công nghệ thực hiện giờ giảng lý thuyết học phần Cảm biến


ThS. Vũ Thị Thương Huyền - Phụ trách TBM Công nghệ thông tin thực hành giờ giảng lý thuyết học phần Công nghệ phần mềm

Tin, bài và ảnh: Thu Nguyện