Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp/ Đồ án tốt nghiệp của sinh viên Khoa Kỹ thuật và Công nghệ Đợt 2 năm 2022 thành công tốt đẹp