Trường Đại học Hải Dương triển khai đánh giá năng lực giảng dạy của giảng viên (đợt 1) và Tập huấn ứng dụng CNTT trong quản lý, đào tạo qua mạng năm học 2020 - 2021

Thực hiện nhiệm vụ và chủ đề năm học 2020 - 2021 “Nâng cao chất lượng đào tạo” của Nhà trường, từ ngày 04/9/2020 Trường Đại học Hải Dương triển khai đánh giá năng lực giảng dạy của giảng viên (đợt 1), năm học 2020 - 2021.

Đây cũng là hoạt động sinh hoạt chuyên môn thường xuyên trong Nhà trường trước thềm năm học mới nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học, nâng cao năng lực, chất lượng giảng dạy của giảng viên và là một trong những căn cứ đánh giá thực trạng đội ngũ. Từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học trong điều kiện mới.

Trong đợt đánh giá này, đối tượng tham gia là tất cả các giảng viên dự kiến được phân công giảng dạy Học kỳ I năm học 2020 - 2021. Nội dung đánh giá bao gồm: Một bài kiểm tra năng lực hiểu biết về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi, chương trình giáo dục của ngành học mà giảng viên giảng dạy hoặc những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành; Đánh giá kết quả soạn Đề cương chi tiết, Đề cương bài giảng và thực hành giảng dạy 01 giờ giảng trong chương trình giảng dạy trên lớp theo yêu cầu của Hội đồng. Việc tổ chức đánh giá đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, tạo động lực, ý chí phấn đấu và bồi dưỡng lòng yêu nghề, đạo đức nghề nghiệp cho giảng viên góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn của Nhà trường.

Trong ngày 04/9, Hội đồng đánh giá Khoa Khoa học cơ bản đã triển khai kế hoạch đánh giá năng lực (đợt 1) năm học 2020 - 2021 đối với 09 giảng viên thuộc 03 tổ bộ môn của Khoa là Tổ Chính trị học, Tổ Luật, Tổ Toán. Đây cũng là Hội đồng đầu tiên làm việc theo quy trình đánh giá sau khi các giảng viên đã hoàn thiện đầy đủ hồ sơ bài giảng theo quy định trình Hội đồng và Phòng Đảm bảo chất lượng - Thanh tra.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Thắm - Phụ trách TBM Chính trị học thực hành giờ giảng lý thuyết học phần Khoa học Quản lý

Thạc sĩ Vũ Thị Thảo - Giảng viên TBM Toán, Khoa Khoa học cơ bản thực hành giờ giảng lý thuyết học phần Toán cao cấp 1

Các giảng viên được đánh giá lần này đều thể hiện tâm thế tự tin, cầu thị, vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ, khẳng định vị thế, vai trò then chốt của người giảng viên trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xã hội.

 

Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Viên - Phụ trách TBM Toán, Khoa Khoa học cơ bản thực hành giờ giảng lý thuyết học phần Kinh tế lượng


Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch Hội đồng nhận xét, đánh giá giờ giảng của các giảng viên

Theo kế hoạch, các Hội đồng đánh giá năng lực giảng viên các khoa Ngoại ngữ, Kế toán - Tài chính, Kinh tế - Quản trị, Kỹ thuật và Công nghệ, Khối GDTC-GDQP sẽ tiếp tục làm việc đến hết ngày 14/9/2020 để đảm bảo tiến độ bắt đầu chương trình đào tạo Học kỳ I, năm học 2020 - 2021.

Trước thềm năm học mới 2020 - 2021, mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp tại địa phương, bên cạnh việc chung tay và thực hiện các biện pháp phòng dịch theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, thành phố, Nhà trường vẫn tích cực duy trì các hoạt động thường xuyên, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hội họp, giảng dạy đảm bảo không gián đoạn các hoạt động học tập, nghiên cứu của giảng viên và người học. Căn cứ tình hình thực tiễn và diễn biến dịch bệnh, Nhà trường cũng đã lên các phương án dự phòng phù hợp để chương trình đào tạo năm học được diễn ra đúng kế hoạch. Theo đó, ngày 01/9/2020 vừa qua, Nhà trường đã tổ chức tập huấn trực tuyến “Ứng dụng CNTT trong quản lý, đào tạo qua mạng” cho 100% giảng viên.

 Tập huấn Ứng dụng CNTT trong quản lý, đào tạo qua mạng

Cùng với việc triển khai đánh giá năng lực giảng viên, công tác tập huấn Ứng dụng CNTT trong quản lý, đào tạo qua mạng là việc làm song song rất cần thiết trong bối cảnh “bình thường mới” hiện nay.

Năm học 2020-2021 là năm học đánh dấu chặng đường 10 năm đào tạo đại học của Trường Đại học Hải Dương. Với nhiều thành tựu đã gây dựng được niềm tin tưởng vững chắc của lãnh đạo, người học và nhân dân, Nhà trường đã sẵn sàng mọi điều kiện từ cơ sở vật chất đến đội ngũ để đón người học trở lại Trường và chào tân học viên cao học, tân sinh viên đại học Khóa 10 nhập Trường./.

                                                                                                                       Tin, bài và ảnh Thanh Huyền, Kim Nhung