Hội nghị thực hiện quy trình thành lập Hội đồng trường Trường Đại học Hải Dương, nhiệm kỳ 2020 - 2025

18:04 - 01/09/2020

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học đã khẳng định vai trò quan trọng của Hội đồng trường trong một trường đại học công lập, là tổ chức quản trị, thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu và các bên có lợi ích liên quan; quyết định về chiến lược, kế hoạch phát triển của Trường; các chủ trương, chính sách đầu tư, thu hút các nguồn vốn phát triển, hợp tác giữa trường đại học với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động;…

Thực hiện Nghị quyết số 171-TNQ/BCSĐ ngày 19/8/2020 của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc đồng ý chủ trương thành lập Hội đồng trường Trường Đại học Hải Dương, nhiệm kỳ 2020-2025. Sáng ngày 01/9/2020, tại Giảng đường trung tâm (Địa điểm Hải Tân) Trường Đại học Hải Dương long trọng tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình thành lập Hội đồng Trường.

Tham dự Hội nghị, về phía Đại biểu khách mời có TS. Phan Nhật Thanh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hải Dương; Ông Phạm Quốc Chinh - Trưởng phòng Công chức Viên chức, Sở Nội vụ Hải Dương.

Về phía Đại biểu Trường Đại học Hải Dương có: TS. Vũ Đức Lễ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; các đồng chí là trưởng/phụ trách các đơn vị trực thuộc; đại diện các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội trong Trường và gần100 đại biểu là đại diện cho giảng viên, viên chức và người lao động Nhà trường. Các đại biểu dự Hội nghị đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, được kiểm tra thân nhiệt và ngồi dãn cách theo đúng quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Hải Dương và lãnh đạo Sở Nội vụ Hải Dương, TS. Phan Nhật Thanh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã công bố trích Nghị quyết của BCS Đảng UBND tỉnh Hải Dương về việc đồng ý chủ trương thành lập Hội đồng Trường. TS. Phan Nhật Thanh cũng bày tỏ sự ghi nhận từ phía Lãnh đạo tỉnh Hải Dương, Sở Nội vụ Hải Dương về những nỗ lực, quyết tâm cao của Nhà trường trong việc thực hiện các quy trình thành lập Hội đồng trường theo Luật Giáo dục đại học, Điều lệ Trường Đại học cùng các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và khẳng định, Hội đồng trường sẽ đóng vai trò quan trọng đối với chiến lược phát triển Nhà trường trong giai đoạn mới.

TS. Phan Nhật Thanh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ công bố trích Nghị quyết của BCS Đảng UBND tỉnh Hải Dương về việc đồng ý chủ trương thành lập Hội đồng trường Trường Đại học Hải Dương, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Hải Dương, TS. Vũ Đức Lễ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã thông qua tóm tắt Đề án nhân sự thành lập Hội đồng trường Trường Đại học Hải Dương, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, Hội đồng trường Trường Đại học Hải Dương, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có 15 thành viên với cơ cấu gồm 08 thành viên trong Trường và 07 thành viên ngoài Trường. Ngoài 03 thành viên đương nhiên, Hội nghị Đại biểu sẽ bầu 07 thành viên đại diện cho cộng đồng xã hội (các nhà lãnh đạo, nhà quản lý, nhà giáo dục, nhà văn hóa, nhà khoa học, doanh nhân, cựu sinh viên, đại diện đơn vị sử dụng lao động); 05 thành viên đại diện cho cán bộ, giảng viên và người lao động trong Trường. TS. Vũ Đức Lễ  nhấn mạnh Đề án nhân sự đã được rà soát, chọn lọc một cách toàn diện và được sự ủng hộ, nhất trí của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Sở Nội vụ Hải Dương. Thầy Hiệu trưởng cũng tin tưởng rằng, tại Hội nghị này, các đại biểu sẽ sáng suốt, dân chủ bầu ra các thành viên có năng lực làm việc, tâm huyết, đổi mới, năng động, hội nhập góp phần xây dựng Nhà trường phát triển bền vững theo đúng sứ mạng, tầm nhìn và chiến lược phát triển Nhà trường trong giai đoạn mới.

TS. Vũ Đức Lễ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường thông qua tóm tắt Đề án nhân sự thành lập Hội đồng trường Trường Đại học Hải Dương, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Quy trình bỏ phiếu bầu diễn ra công khai, minh bạch, dân chủ với sự giám sát của các đồng chí lãnh đạo và đại biểu dự.

Các đại biểu bỏ phiều bầu các thành viên Hội đồng Trường

Kết quả bầu Hội đồng Trường theo đúng thành phần, quy định. Cùng với 03 thành viên đương nhiên được Hội nghị bầu là: TS. Vũ Đức Lễ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, TS. Tô Văn Sông - Chủ tịch công đoàn Trường và ThS. Vũ Thị Thảo (86) - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội nghị đã bầu ra 05 thành viên trong Trường và 07 thành viên ngoài Trường tham gia vào Hội đồng trường, bao gồm:

Đại diện cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động Trường:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Hiệu trưởng.

2. Ông Tăng Thế Toan - Trưởng phòng Đào tạo Đại học & Sau đại học.

3. Ông Nguyễn Mạnh Tuân - Trưởng phòng Tổ chức nhân sự.

4. Bà Nguyễn Thị Đào - Trưởng khoa Kế toán Tài chính.

5. Ông Phạm Quang Thịnh - Phó Giám đốc TT Kế toán Tài chính.

Thành viên ngoài Trường Đại học Hải Dương - Đại diện các nhà quản lý, doanh nghiệp, cựu sinh viên được Nhà trường gửi lời mời tham gia Hội đồng trường để đóng góp cho sự phát triển chung của Trường Đại học Hải Dương và đã được Hội nghị đại biểu tín nhiệm bầu chọn là:

1. Ông Lương Văn Việt - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

2. Ông Nguyễn Văn Kiên - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ  tịch UBND thành phố Chí Linh

3. Ông Trịnh Văn Thiện - Bí thư Huyện ủy, huyệnThanh Hà

4. Ông Đinh Xuân Cường -  Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn An Phát Holdings.

5. Ông Lê Hồng Phúc - Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thông Agribank, chi nhánh tỉnh Hải Dương

6. Ông Vũ Mạnh Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương

7. Ông Lê Hồng Phong - Thượng tá, Giám đốc khách hàng doanh nghiệp Viettel Hải Dương.

  Ngay sau khi có kết quả bầu thành viên, Hội đồng Trường, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch và Thư ký. TS. Tăng Thế Toan được toàn thể thành viên Hội đồng tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch, ThS. Vũ Thị Thảo được bầu là Thư ký Hội đồng trường Trường Đại học Hải Dương, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sau phiên họp thứ nhất, Nhà trường sẽ hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị thành lập Hội đồng trường và bổ nhiệm Chủ tịch, Thư ký Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 trình cấp có thẩm quyền công nhận.

 Hội đồng trường Trường Đại học Hải Dương, nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch và Thư ký

     Hội nghị thực hiện quy trình thành lập Hội đồng trường Trường Đại học Hải Dương, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa trọng đại đánh dấu một bước phát triển mới trong hoạt động tổ chức của Nhà trường. Đồng thời, trước thềm năm học mới 2020 - 2021,  kỷ niệm 10 năm đào tạo đại học của Nhà trường, việc hoàn thành quy trình bầu Hội đồng trường đã tạo tâm thế và động lực mới cho toàn bộ cán bộ, giảng viên, lao động Nhà trường đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, quyết tâm xây dựng Trường Đại học Hải Dương phát triển xứng tầm với sự tin tưởng của lãnh đạo, người học và toàn xã hội.

Tin, bài và ảnh: Thanh Huyền, Kim Nhung, Xuân Hùng