Trường Đại học Hải Dương tổ chức Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2020-2021

Căn cứ Kế hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ hàng năm, trong đợt cuối năm học vừa qua, Trường Đại học Hải Dương đã tổ chức 10 Hội đồng đánh giá nghiệm thu 10 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2020-2021 của giảng viên, cán bộ thuộc các đơn vị. Năm học 2021-2022, Nhà trường đề xuất và đang triển khai thực hiện 01 đề tài cấp tỉnh và 15 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và hơn 100 đề tài NCKH cấp khoa.

Dự các buổi nghiệm thu đề tài có TS. Vũ Đức Lễ - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng TS. Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng, TS. Tăng Thế Toan - Chủ tịch Hội đồng Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng cùng các Ủy viên Hội đồng và các chủ nhiệm, thành viên thực hiện đề tài tham dự.

Hội đồng Nghiệm thu đề tài NCKH cấp sơ sở năm học 2020-2021 số 1

Tại mỗi buổi nghiệm thu, Hội đồng đã được nghe chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu và các ý kiến thảo luận, trao đổi của những người tham dự; đặc biệt các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đã tham gia ý kiến phản biện về tính cấp thiết, cấu trúc, nội dung của đề tài, nhận xét, góp ý khoa học thiết thực và cụ thể nhằm giúp cho nhóm nghiên cứu hoàn thiện đề tài.  

Các ý kiến phản biện và tham gia góp ý cho đề tài

Hội đồng Nghiệm thu đánh giá cao tính thực tiễn và những đóng góp của đa số các đề tài đồng thời cũng đã thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế để nhóm tác giả tiếp tục hoàn thiện đề tài được tốt hơn. Xét về nội dung, yêu cầu của một đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, đánh giá chung các đề tài năm nay đã đáp ứng được các mục tiêu đề ra, tập trung vào các giải pháp để cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo, hiệu quả quản lý, hiệu quả trong các mặt hoạt động của Nhà trường như: Tinh gọn tổ chức bộ máy theo vị trí việc làm tại Trường Đại học Hải Dương; Đề xuất bộ tiêu chí đánh giá năng lực giảng dạy của giảng viên Trường Đại học Hải Dương; Cải cách thủ tục hành chính; Tin học hóa công tác quản lý đào tạo tại Trường Đại học Hải Dương; Hoàn thiện công tác quản lý tài sản công tại Trường Đại học Hải Dương; Nâng cao chất lượng công tác thực hành, thực tế cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Hải Dương; Tăng cường kỹ năng sống, giao tiếp, làm việc theo nhóm cho sinh viên Trường Đại học Hải Dương;… Những giải pháp mà các đề tài đưa ra sẽ là cơ sở để áp dụng triển khai trong từng lĩnh vực hoạt động chuyên môn của Nhà trường.

Kết luận buổi nghiệm thu, TS. Vũ Đức Lễ - Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng nhất trí với những nhận xét, phản biện của thành viên các Hội đồng; đánh giá cao kết quả nghiên cứu, những nỗ lực, cố gắng, tâm huyết của các chủ nhiệm đề tài và các nhóm nghiên cứu đặc biệt là tính khả thi, khả năng ứng dụng của các giải pháp, kiến nghị mà từng đề tài đã nêu ra. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng cũng yêu cầu Chủ nhiệm đề tài tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện đề tài một cách nghiêm túc, có chất lượng trong thời gian sớm nhất. TS. Vũ Đức Lễ cũng khẳng định công tác Nghiên cứu khoa học có vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo của mỗi Nhà trường và là một nhiệm vụ song hành chính yếu của mỗi giảng viên bên cạnh nhiệm vụ giảng dạy, học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ. Việc tăng cường công tác nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ thường хuуên và cực kỳ quan trọng của mỗi giảng viên để góp phần đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 không chỉ cần kiến thức, kinh nghiệm, mà còn cần có khả năng giải quуết nhanh các vấn đề thực tiễn và tư duу ѕáng tạo. Thầy Hiệu trưởng mong muốn các cán bộ, giảng viên sẽ tiếp tục phát huy năng lực nghiên cứu, đóng góp nhiều vấn đề nghiên cứu mang tính thực tiễn cao đối với sự phát triển của Nhà trường trong thời kỳ CMCN 4.0 và chuyển đổi số hiện nay, có cách tiếp cận mới và đặc biệt cần phải có những thaу đổi toàn diện để phù hợp với хu thế mới của giáo dục và đào tạo.

Hội đồng chụp ảnh lưu niệm cùng một số chủ nhiệm đề tài 

Sau 03 ngày làm việc nghiêm túc, khách quan, buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2020-2021 của Trường Đại học Hải Dương đã thành công tốt đẹp.

Tổng hợp Tin, bài và ảnh: Kim Nhung, Thanh Huyền, Thùy Trang.