Đánh giá tên đề tài, đề cương và thuyết minh đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2021-2022

Chiều ngày 24/12/2021 tại Phòng họp trực tuyến Khu Hành chính Hiệu bộ (cơ sở Liên Hồng), Hội đồng đánh giá tên đề tài và để cương nghiên cứu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2021-2022 Trường Đại học Hải Dương tổ chức họp phiên đầu tiên thẩm định, đánh giá tên, đề cương và thuyết minh đối với 03 đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2021-2022.

Tham dự buổi đánh giá có TS. Vũ Đức Lễ - Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng; TS. Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng cùng các thành viên Hội đồng là các nhà khoa học, tiến sĩ đến từ các khoa chuyên môn và đại diện cán bộ quản lý Phòng Khoa học và Công nghệ - Thông tin của Nhà trường.

Tại cuộc họp, Hội đồng đánh giá đã nghe Chủ nhiệm đề tài báo cáo tên đề tài, thuyết minh sơ bộ nội dung, ý tưởng nghiên cứu các đề tài. Các đề tài được đánh giá bao gồm: Đề tài nghiên cứu khoa học do ThS. Nguyễn Mạnh Tuân - Trưởng phòng Tổ chức nhân sự chủ nhiệm có tên “Quản trị tổ chức bộ máy, nhân sự thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại Trường Đại học Hải Dương”; Đề tài do ThS. Vũ Thị Kim Nhung - Phó Trưởng phòng Hành chính chủ nhiệm có tên “Xây dựng, phát triển mô hình dạy-học B-Learning tại Trường Đại học Hải Dương”; Đề tài do ThS. Vũ Thùy Trang - Phụ trách Phòng Khoa học và Công nghệ-TT chủ nhiệm có tên “Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Hải Dương”.

Các đề tài được các thầy cô trong Hội đồng đánh giá cao về ý nghĩa và tầm quan trọng, tính cấp thiết đối với Nhà trường, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay việc xây dựng trường đại học tự chủ, trách nhiệm xã hội và thực hiện chuyển đổi số ở tất cả các mặt hoạt động của Nhà trường nhằm nâng cao năng lực quản trị đại học, đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội là rất cần thiết, góp phần thúc đẩy sự phát triển nhanh, mạnh của Nhà trường. Các thầy cô trong buổi thẩm định đã đưa ra những nhận xét, góp ý về tên đề tài, đối tượng, phạm vi nghiên cứu, những nội dung nghiên cứu chính, tính khoa học và thực tiễn… giúp cho các nhóm nghiên cứu bắt tay vào thực hiện và hoàn thiện đề tài đạt hiệu quả cao hơn.

Trên cơ sở những ý kiến của các thành viên trong Hội đồng thẩm định, TS. Vũ Đức Lễ đề nghị chủ nhiệm đề tài, các nhóm nghiên cứu cần xem xét, chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu để việc triển khai các đề tài được thuận lợi và đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác nghiên cứu khoa học đối với việc nâng cao năng lực nghiên cứu của mỗi giảng viên, nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường, trong những năm gần đâу, Lãnh đạo Trường Đại học Hải Dương đã quan tâm, lãnh đạo và chỉ đạo ѕâu ѕát đến công tác nghiên cứu khoa học do vậy hoạt động khoa học và công nghệ của Nhà trường đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhà trường đã có nhiều cơ chế động viên, khích lệ, tạo động lực cho giảng viên chủ động, phát huу nội lực của mình trong công tác NCKH, đáp ứng được nhu cầu thaу đổi của thời đại. Trong năm học 2021-2022 số lượng các đề tài NCKH cấp cơ sở giảng viên và các nhóm nghiên cứu đăng ký thực hiện đã tăng đáng kể so với năm học 2020-2021. Dự kiến các Hội đồng đánh giá sẽ họp các phiên tiếp theo đến hết tháng 12 năm 2021 để đánh giá các đề tài còn lại; Hội đồng sẽ hoạt động mở, linh hoạt trong năm học khi phát sinh giảng viên có những ý tưởng, hướng nghiên cứu mới cần đề xuất thực hiện.

Cũng nhằm đẩy mạnh các hoạt động NCKH của Nhà trường, sắp tới khi chuẩn bị xong các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại của phòng hội thảo trực tiếp kết hợp trực tuyến để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Nhà trường sẽ tiến hành tổ chức Hội thảo quốc gia “Liên kết giữa trường đại học với cơ quan, doanh nghiệp trong thời kỳ chuyển đổi số”. Hội thảo đã và đang thu hút được đông đảo các tác giả là các nhà khoa học, GS, PGS, TS, … trong và ngoài Trường tham gia viết bài đăng Kỷ yếu và tham luận trực tiếp tại Hội thảo 

Một số hình ảnh tại Hội đồng đánh giá:

Tổng hợp Tin, bài và ảnh: Kim Nhung, Thanh Huyền, Lê Nguyệt