TẠP CHÍ ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG

TẠP CHÍ ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG 

THÔNG TIN CHUNG

Tạp chí Đại học Hải Dương (Journal of Haiduong University) hoạt động theo Giấy phép hoạt động báo chí in số 353/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 03 tháng 9 năm 2013 và Công văn số 1200/BTTTT-CBC ngày 11/4/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc giảm kỳ xuất bản Tạp chí Đại học Hải Dương. Tạp chí có mã số chuẩn quốc tế ISSN 2588 - 1329 do Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia cấp ngày 29 tháng 11 năm 2017.

TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH

Phản ánh hoạt động giáo dục, đào tạo của Trường Đại học Hải Dương và công bố các tác phẩm, công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, học viên; Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác giáo dục, đào tạo.

THỂ THỨC XUẤT BẢN

- Ngôn ngữ thể hiện: Tiếng Việt, Tiếng Anh.

- Kỳ hạn xuất bản: 3 tháng/kỳ.

- Khuôn khổ: 21cm x 29,7cm.

- Nơi in: Công ty In Hải Dương.

BỘ MÁY TỔ CHỨC

Người chịu trách nhiệm xuất bản: TS. Tạ Thị Thúy Ngân

Tổng biên tập: TS. Tăng Thế Toan

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

TS. Tạ Thị Thúy Ngân

 

Chủ tịch Hội đồng

ThS. Vũ Thùy Trang

 

Thư ký Hội đồng

TS. Nguyễn Thị Hồng Gấm

 

TS. Lê Thị Nguyệt

TS. Nguyễn Thị Thu Hà

 

TS. Nguyễn Văn Viết

TS. Nguyễn Văn Quyên

 

TS. Phạm Thị Thu Thủy

TS. Đàm Văn Bắc

 

TS. Vũ Văn Cát

TS. Nguyễn Thái Hưng

 

TS. Vũ Thị Yến Nhi

TS. Tô Văn Sông

 

TS. Nguyễn Thị Thu Hiền

TS. Nguyễn Thị Đào

 

TS. Vũ Quốc Tuấn

TS. Dương Thị Bích Hạnh

 

ThS. Nguyễn Thị Hòa

TS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

 

ThS. Nguyễn Thị Toan

TS. Phạm Ngọc Hoa

 

ThS. Nguyễn Mạnh Tuân

TS. Nguyễn Phương Ngọc

 

ThS. Nguyễn Thị Thìn

TS. Vũ Hoài Thu

   

Ban biên tập:

ThS. Vũ Thùy Trang - Trưởng ban

ThS. Đặng Ngọc Anh

THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI: Tải tại đây.

LIÊN HỆ

Trụ sở tòa soạn: Trường Đại học Hải Dương, Khu đô thị phía Nam, xã Liên Hồng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Thư ký tòa soạn: ThS. Vũ Thùy Trang

Điện thoại: 0220.3710.919

Email: uhdphongkhoahoc.edu@gmail.com

Website: http://uhd.edu.vn/tap-chi-dai-hoc-hai-duong-dt8569.html

CÁC SỐ TẠP CHÍ XUẤT BẢN:

 1. Quý I năm 2021

 2. Quý II năm 2021

 3. Quý III năm 2021

 4. Quý IV năm 2021

 5. Quý I năm 2022

 6. Quý II năm 2022

 7. Quý III năm 2022

 8. Quý IV năm 2022

 9. Quý I  năm 2023