KHOA NGOẠI NGỮ

LINK CÁC BÀI VIẾT, TIN KHOA NGOẠI NGỮ:

1. Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp sinh viên K8.NNA Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hải Dương: http://uhd.edu.vn/le-bao-ve-khoa-luan-tot-nghiep-sinh-vien-k8nna-khoa-ngoai-ngu-truong-dai-hoc-hai-duong-dt8660.html

2. Chương trình Giao lưu, gặp gỡ giữa giảng viên và sinh viên Khoa Ngoại ngữ trước thềm năm học mới 2022 - 2023: http://uhd.edu.vn/chuong-trinh-giao-luu-gap-go-giua-giang-vien-va-sinh-vien-khoa-ngoai-ngu-truoc-them-nam-hoc-moi-2022-2023-dt12721.html