Đoàn Thanh niên Trường Đại học Hải Dương tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1974 - 27/7/2021)

Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 hàng năm là ngày Lễ kỷ niệm quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đây là dịp toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kính cẩn tưởng nhớ, tri ân các bậc cách mạng tiền bối, anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh; Biết ơn các thương binh đã cống hiến một phần xương máu của mình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát huy truyền thống "Hiếu nghĩa bác ái", "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây",  thể hiện lòng quý trọng và biết ơn đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, thống nhất tự do của Tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân.

        Thực hiện Kế hoạch Số 278-KH/TĐTN-TG ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Ban chấp hành Đoàn tỉnh Hải Dương về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1974 - 27/7/2021); Kế hoạch Số 08/KH-ĐTN ngày 16 tháng 7 năm 2021 của BCH Đoàn Trường Đại học Hải Dương Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ(27/7/1974 - 27/7/2021), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Hải Dương đã triển khai các nội dung về tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho các bạn Đoàn viên là sinh viên; tuyên truyền sự ra đời, ý nghĩa Ngày Thương binh - Liệt sĩ(27/7), truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, tri ân, tôn vinh những công lao to lớn và sự hy sinh anh dũng của các Anh hùng - Liệt sĩ, Thương binh, lực lượng Thanh niên xung phong, người có công với Cách mạng trong các cuộc Kháng chiến chống Thực dân Pháp, Đế quốc Mỹ, Kháng chiến bảo vệ Biên giới phía Bắc, Biên giới phía Tây Nam của Tổ quốc; tuyên truyền về những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những chính sách ưu đãi với người có công với Cách mạng, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong Phong trào "Đến ơn đáp nghĩa". Hoạt động ý nghĩa này giúp nâng cao nhận thức, giúp các bạn trẻ hiểu biết thêm về lịch sử Việt Nam, thêm yêu Tổ quốc, thấm nhuần đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".

Sáng ngày 25/7/2021 tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Liên Hồng - thành phố Hải Dương, Nghĩa trang Liệt sĩ phường Hải Tân - Thành phố Hải Dương, được sự nhất trí  của Lãnh đạo xã Liên Hồng và phường Hải Tân,  20 cán bộ Đoàn Thanh niên là giảng viên và sinh viên các khóa của Trường Đại học Hải Dương  cùng Đoàn Thanh niên xã Liên Hồng, phường Hải Tân tham gia dọn dẹp vệ sinh, tri ân Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/2021).

         Tham dự và Chỉ đạo chương trình có Đồng chí Vũ Văn Nghĩa - BTV Đoàn xã Liên Hồng; Đồng chí Phạm Công Đức - Phó Bí thư Đoàn phường Hải Tân; Đồng chí Vũ Thị Thảo - Bí thư Đoàn Trường Đại học Hải Dương. Các Đồng chí đã động viên tinh thần, trực tiếp tham gia lao động dọn dẹp vệ sinh các nghĩa trang và cũng quán triệt thực hiện các biện pháp đảm bảo về phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong buổi lao động.

         Mở đầu hoạt động lao động, dọn dẹp vệ sinh, các cán bộ Đoàn là giảng viên và Đoàn viên sinh viên nghiêm túc thực hiện quy trình kiểm tra, khai báo y tế, đảm bảo an toàn sức khỏe. Dù thời tiết có oi bức nhưng cũng vẫn không làm ảnh hưởng đến tinh thần của các bạn trẻ.

Đồng chí Trần Việt Dũng - Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Hải Dương tham gia dọn dẹp tại nghĩa trang Liệt sĩ tại phường Hải Tân - thành phố Hải Dương


Đồng chí Lê Thị Thương - BCH Đoàn Trường Đại học Hải Dương tham gia quét dọn các khu mộ Liệt sĩ tại nghĩa trang Liệt sĩ xã Liên Hồng - thành phố Hải Dương


Đồng chí Tạ Thị Thanh Thủy - BCH Đoàn Trường Đại học Hải Dương tham gia quét và dọn cỏ tại nghĩa trang xã Liên Hồng - thành phố Hải Dương


 Đồng chí Hoàng Văn Thế - Phó Chủ tịch Hội sinh viên - Đoàn viên sinh viên Trường Đại học Hải Dương tham gia quét dọn, làm sạch tại nghĩa trang


Màu áo xanh Đoàn viên sinh viên Trường Đại học Hải Dương tại nghĩa trang Liệt sĩ xã Liên Hồng và phường Hải Tân, thành phố Hải Dương


Đoàn viên sinh viên Lê Khả Hà Đăng, Bùi Thái Dương - Chi đoàn K8.QTKD, KTTH, Nguyễn Văn Hưng - Chi đoàn K6.KTĐ cắm hồng kỳ


Các bạn Đoàn viên sinh viên lau dọn phần mộ và thắp hương tri ân các Anh hùng - Liệt sĩ


Các bạn Đoàn viên sinh viên Đoàn Văn Vũ, Phạm Thị Thu Hiền - Chi đoàn K8.KT2; Nguyễn Văn Nguyên - Chi đoàn K8.KTTH; Phạm Phương Anh - Chi đoàn K9.KT

Đoàn viên sinh viên Tăng Xuân Tiền - Chi đoàn K7.CNTT dọn dẹp sạch sẽ lá cây tại nghĩa trang


Các bạn Đoàn viên sinh viên Nguyễn Thị Hoa - Chi đoàn K8.KT, Nguyễn Quốc Trung, Nguyễn Thanh Ngoan - Chi đoàn K10.QTKD, K9.QTDVDL


Đoàn Thanh niên Trường Đại học Hải Dương chụp ảnh lưu niệm tại nghĩa trang Liệt sĩ xã Liên Hồng - thành phố Hải Dương

          Trường Đại học Hải Dương, Đoàn TNCS Trường Đại học Hải Dương luôn chú trọng giáo dục ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân với các bạn Đoàn viên sinh viên về công lao của các thế hệ Liệt sĩ, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Các bạn Đoàn viên Trường Đại học Hải Dương luôn thấy được sự cống hiến, hy sinh của họ cho độc lập, tự do của dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân. Sự hi sinh của các Anh hùng - Liệt sĩ chính là ánh sáng soi đường cho các bạn Đoàn viên nói chung và các bạn Đoàn viên, sinh viên Trường Đại học Hải Dương thắp lên ngọn lửa hi vọng. Các bạn luôn tích cực rèn luyện đạo đức, tác phong, lối sống trong sáng, lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội, biết đấu tranh chống các biểu hiện của lối sống thực dụng, xa rời các giá trị văn hoá - đạo đức truyền thống của dân tộc; mặt khác tích cực tham gia góp phần xây dựng quê hương bằng những việc làm thiết thực, phù hợp khả năng như: Tham gia bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội, tích cực tham gia những hoạt động cộng đồng như hiến máu tình nguyện, tiếp sức mùa thi, tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19,...

Tin, bài và ảnh: Thanh Thủy