THÔNG BÁO về việc đăng ký học cùng lúc hai chương trình

Trường Đại học Hải Dương thông báo cho sinh viên có nhu cầu đăng ký học cùng lúc hai chương trình, năm học 2024 - 2025, cụ thể như sau:

1. Đối tượng: sinh viên đang học trình độ đại học của Trường Đại học Hải Dương.

2. Điều kiện đăng ký học chương trình thứ hai

- Ngành đào tạo ở chương trình thứ hai phải khác với ngành đào tạo ở chương trình thứ nhất.

- Sinh viên được đăng ký học chương trình thứ hai sớm nhất khi đã được xếp trình độ năm thứ hai của chương trình thứ nhất. Tại thời điểm đăng ký, sinh viên phải đáp ứng 01 trong 02 điều kiện sau đây:

+ Học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại khá trở lên và đáp ứng ngưỡng bảo đảm chất lượng của chương trình thứ hai trong năm tuyển sinh;

+ Học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại trung bình và đáp ứng điều kiện trúng tuyển của chương trình thứ hai trong năm tuyển sinh.

3. Ưu điểm

Sinh viên được công nhận các học phần tương đương đã học ở chương trình thứ nhất.

Sinh viên tham gia học cùng lúc hai chương trình sẽ nhận được hai bằng tốt nghiệp đại học có giá trị như nhau, tận dụng được tối ưu thời gian tham gia học tập tại Trường.

Sinh viên có nhiều cơ hội về việc làm và phát triển hơn khi ra trường.

Sinh viên có thể tải đơn xin học tại tệp tin đính kèm./.