Lịch thi kết thúc học phần đợt 2, kỳ I, năm học 2023-2024 áp dụng với ngành ngoài sư phạm trừ ngành Ngôn ngữ Anh khóa 13