Liên kết, hợp tác giữa Trường Đại học Hải Dương và Tập đoàn An Phát Holdings

 Lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Trường Đại học Hải Dương đến thăm và làm việc tại Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh - Tập đoàn An Phát Holdings: