KẾ HOẠCH Tổ chức Giải bóng đá Cúp Agribank mở rộng lần I-2020 Chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025