Bảo vệ Đồ án tốt nghiệp của sinh viên ngành Kỹ thuật điện, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ Đợt 4 năm 2023 thành công tốt đẹp