Trường Đại học Hải Dương tổ chức đánh giá luận văn thạc sĩ Đợt 3 năm 2022 đối với các học viên ngành Quản lý kinh tế

Ngày 23/7/2022, tại Khu đào tạo Sau đại học (Địa điểm: Khu 8, phương Hải Tân, thành phố Hải Dương), Trường Đại học Hải Dương đã tổ chức đánh giá luận văn thạc sĩ Đợt 3 năm 2022 đối với 29 học viên ngành Quản lý kinh tế. Các học viên bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt này đều là các lãnh đạo, cán bộ quản lý, cán bộ chủ chốt của các công ty thuộc Tập đoàn An Phát Holdings. Đây cũng là khóa đào tạo thạc sĩ đầu tiên trong chương trình liên kết, hợp tác giữa Trường Đại học Hải Dương với doanh nghiệp.

Dự khai mạc và chỉ đạo Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ có TS. Vũ Đức Lễ, Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Dương. Cùng dự có TS. Nguyễn Phương Ngọc - Trưởng phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học; TS. Tô Văn Sông - Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng - Thanh tra và 29 học viên đủ điều kiện bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt này cùng bạn bè, người thân của các học viên đến dự cổ vũ, động viên.

Toàn cảnh một buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ

Đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế đợt này của Trường Đại học Hải Dương gồm 02 Hội đồng, thành viên Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ là các PGS. TS, các tiến sĩ, nhà khoa học uy tín trong lĩnh vực Quản lý kinh tế của Trường Đại học Hải Dương và các trường đại học uy tín đào tạo ngành Quản lý kinh tế như Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Thương mại, Học viện Tài chính, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.... Hội đồng đánh giá luận văn tuân thủ chặt chẽ quy định về tiêu chuẩn, số lượng thành viên hội đồng đánh giá luận văn tốt nghiệp.

Hội đồng số 1 do PGS.TS. Phạm Đức Cường, Trường Đại học Kinh tế quốc dân  là Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Đỗ Thị Hồng Nhung, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Phản biện 1; TS. Phan Thanh Tú, Trường Đại học Thương mại - Phản biện 2; TS. Đặng Trần Đông, Trường Đại học Hải Dương - Ủy viên; TS. Trần Phương Anh, Học viện Tài chính - Thư ký.

Hội đồng đánh giá luận văn số 1

Hội đồng số 2 do PGS.TS. Trần Trung Tuấn, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Nga, Học viện Tài chính - Phản biện 1; TS. Hà Thành Công, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội - Phản biện 2; TS. Nguyễn Việt Cường, Trường Đại học Hải Dương - Ủy viên, TS. Nguyễn Thị Thúy Nga, Học viện Tài chính - Thư ký.

Hội đồng đánh giá luận văn số 2

Tại buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ, các học viên trình bày báo cáo tóm tắt nội dung luận văn, nghe các ý kiến nhận xét, phản biện của Hội đồng. Với từng luận văn, căn cứ đề tài nghiên cứu, Hội đồng đã đưa ra nhiều câu hỏi phản biện nhằm làm rõ tính ứng dụng thực tiễn và ý nghĩa của đề tài đối với lĩnh vực nghiên cứu. Tất cả các học viên đều rất tự tin báo cáo tóm tắt nội dung luận văn trước Hội đồng thể hiện được quá trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc và kiến thức chuyên môn vững vàng của học viên.

 

Các học viên báo cáo tóm tắt luận văn thạc sĩ trước Hội đồng

Các công trình nghiên cứu đều thể hiện đúng nội dung ngành Quản lý kinh tế như: Phát triển thương hiệu tại Tập đoàn An Phát Holdings; Tăng cường huy động vốn đầu tư tại Tập đoàn An Phát Holdings; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, lãnh đạo tại Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh; Nâng cao hiệu quả kinh doanh bất động sản đầu tư của Công ty TNHH Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát; Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh; Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì An Vinh… Nhiều đề tài có tính ứng dụng cao có thể triển khai ứng dụng và nhân rộng trong thực tế tại các Công ty của Tập đoàn An Phát Holdings và các doanh nghiệp khác.

Theo đánh giá kết luận của Hội đồng, các luận văn đều được trình bày rõ ràng, khoa học, có tính sáng tạo, có giá trị ứng dụng thực tiễn cao, các số liệu trong luận văn trung thực, được đối sánh, phân tích, tổng hợp một cách cụ thể, chi tiết thể hiện sự đầu tư về thời gian, công sức trong quá trình thực hiện đề tài của học viên. Các học viên đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thành luận văn, vận dụng tốt những kiến thức đã học vào việc phân tích và đề xuất các giải pháp cho các vấn đề đã đặt ra của đề tài nghiên cứu, có thể áp dụng vào giải quyết các vấn đề còn tồn tại ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi học viên đang công tác. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng chỉ ra cho học viên những hạn chế cần phải bổ sung, chỉnh sửa để luận văn được hoàn thiện.

Các học viên bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ và chụp ảnh lưu niệm tại cơ sở đào tạo - Trường Đại học Hải Dương

Trong điều kiện hiện nay, để thích ứng linh hoạt, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh đa dạng các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, Trường Đại học Hải Dương đã triển khai các kế hoạch, ngành đào tạo phù hợp. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện phương châm lấy người học làm trung tâm, kết hợp giảng dạy, nghiên cứu, hướng dẫn và tổ chức đánh giá các bậc học bằng cả hình thức trực tuyến gắn với nền tảng số hiện đại, nắm bắt kịp thời xu thế và yêu cầu nhân lực của các doanh nghiệp, tập đoàn lớn. Theo đó, Nhà trường đã đào tạo được các lớp đào tạo thạc sĩ theo chương trình hợp tác, liên kết với các tập đoàn, doanh nghiệp. Những năm qua, Trường Đại học Hải Dương đã cùng với các doanh nghiệp đào tạo nhiều nhân lực chất lượng cao là các cán bộ, cán bộ quản lý. Kết thúc khóa học, các học viên trở về tiếp tục làm việc và phát triển doanh nghiệp.

Thực hiện các chương trình ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với 8 doanh nghiệp, đơn vị uy tín trong dịp diễn ra Hội thảo khoa học  của Nhà trường hồi tháng 6 vừa qua, Trường Đại học Hải Dương dự kiến tiếp tục phối hợp tuyển sinh các khóa cao học ngành Kế toán, Quản lý kinh tế đáp ứng yêu cầu thực tế của doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý.

Trong thời gian tới, Nhà trường tiếp tục nâng tầm vị thế, tiềm năng với việc đa dạng các ngành, bậc học, mở thêm các ngành đại học, tiến tới mở ngành đào tạo Tiến sĩ và tăng cường hợp tác, liên kết mở các ngành đào tạo ngôn ngữ, công nghệ thông tin với các trường đại học nước ngoài, từng bước đưa Trường Đại học Hải Dương vươn tới tầm khu vực, quốc tế./.

Một số hình ảnh đẹp khác tại buổi lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ Đợt 3 năm 2022:

Tin, bài và ảnh: Thanh Huyền, Kim Nhung