Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên Khoa Kinh tế - Quản trị Đợt 2 năm 2022 thành công tốt đẹp