Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2021 - 2022 Khoa Kinh tế - Quản trị và Trung tâm Khởi nghiệp thành công tốt đẹp

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 57/KHLT-BGH-CĐ ngày 01/10/2021 của Ban Giám hiệu và Công đoàn Trường Đại học Hải Dương về việc tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức, người lao động và xây dựng thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Hải Dương năm học 2021 - 2022, vào hồi từ 14h00 ngày 19 tháng 10 năm 2021, tại Phòng A2.201 -  Trường Đại học Hải Dương (Cơ sở Hải Tân), Khoa Kinh tế - Quản trị và Trung tâm Khởi nghiệp đã long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2021 - 2022 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của hai đơn vị năm học 2020 - 2021; đề ra phương hướng nhiệm vụ cho năm học 2021 - 2022. Đồng thời, phát động phong trào thi đua, động viên cán bộ, viên chức, người lao động đóng góp sức lực, trí tuệ, đoàn kết nhất trí phấn đấu hoàn thành hiệu quả nhiệm vụ được giao trong năm học 2021 - 2022.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có TS. Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Tô Văn Sông - Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn Trường. Cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Khoa Kinh tế - Quản trị và Trung tâm Khởi nghiệp.

Sau phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, Hội nghị đã nhất trí bầu Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị gồm 03 đồng chí: TS. Lê Thị Nguyệt - Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Kinh tế - Quản trị kiêm Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Khởi nghiệp; ThS. Phạm Hồng Thơm - Phó Bí thư Chi bộ, Phụ trách Bộ môn Quản trị văn phòng; ThS. Hồ Thị Thúy - Tổ trưởng Công đoàn Khoa Kinh tế - Quản trị và Thư ký Hội nghị gồm 01 đồng chí: ThS. Phạm Thị Hương - Giảng viên Khoa Kinh tế - Quản trị.

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2021 - 2022 Khoa kinh tế - Quản trị và Trung tâm Khởi nghiệp đã diễn ra sôi nổi, tích cực.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Tại Hội nghị, TS. Lê Thị Nguyệt thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 của 02 đơn vị: Khoa Kinh tế - Quản trị và Trung tâm Khởi nghiệp. Báo cáo đã khái quát một số kết quả đạt được về công tác chính trị tư tưởng; công tác giảng dạy, ra đề thi, chấm thi, hướng dẫn sinh viên, giảng đánh giá năng lực; công tác nghiên cứu khoa học; công tác tuyển sinh; công tác quản lý sinh viên; hoạt động liên kết và hỗ trợ khởi nghiệp; công tác thực hiện quy chế dân chủ. Bên cạnh đó, Báo cáo cũng chỉ rõ những tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 Khoa và Trung tâm. Từ đó, đề ra các mục tiêu và nhiệm vụ thực hiện trong năm học 2021 - 2022.

  Đánh giá về kết quả hoạt động công đoàn của Công đoàn Khoa Kinh tế - Quản trị và Trung tâm Khởi nghiệp năm học 2020 - 2021; ThS. Hồ Thị Thúy - Tổ trưởng Công đoàn Khoa Kinh tế - Quản trị thay mặt Công đoàn Khoa và Trung tâm trình bày Báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm học 2020 - 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn năm học 2021 - 2022.

Hội nghị cũng đã lắng nghe 02 ý kiến tham luận của 02 giảng viên: Giảng viên Hà Thị Thu Hoài với tham luận “Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo gắn với nhu cầu xã hội của Khoa Kinh tế Quản trị - Trường Đại học Hải Dương” và giảng viên Trần Thị Minh Hiền với tham luận “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh tại Trường Đại học Hải Dương”.

Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận và thẳng thắn đóng góp ý kiến, khẳng định mặt tích cực và chỉ ra những tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn và nâng cao đời sống cán bộ, viên chức. Trong đó, các ý kiến tập trung vào chất lượng giảng dạy trực tuyến; mở ngành đào tạo đại học từ xa; học bổng cho sinh viên; nâng cao hệ thống cơ sở vật chất cho lớp học; khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, viên chức, người lao động; thi đua khen thưởng trong cán bộ quản lý và giảng viên, nhân viên,… Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động đã trở thành nơi tập hợp, đoàn kết và phát huy quyền dân chủ cơ sở cho cán bộ, viên chức, người lao động được bày tỏ quan điểm, đóng góp ý kiến nhằm xây dựng Tập thể Khoa Kinh tế - Quản trị, Trung tâm Khởi nghiệp và Nhà trường ngày càng phát triển vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, TS. Nguyễn Thị Thu Hà thay mặt Ban Giám hiệu Nhà trường đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà 02 đơn vị Khoa Kinh tế - Quản trị và Trung tâm Khởi nghiệp đã đạt được trong bối cảnh khó khăn chung của ngành giáo dục và của đất nước. Tập thể cán bộ, viên chức tại hai đơn vị đã có tinh thần đồng thuận và quyết tâm cao trong thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học. Tuy nhiên, Khoa và Trung tâm cần phải lưu ý nhiều hơn nữa tới công tác tuyển sinh và chất lượng đào tạo sinh viên, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học như viết giáo trình, đề cương bài giảng và nỗ lực học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn; hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học.

TS. Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo Hội nghị

TS. Tô Văn Sông thay mặt Công đoàn Trường cũng đưa ra một số ý kiến chỉ đạo như: cán bộ, viên chức Khoa và Trung tâm cần cố gắng tìm kiếm những công cụ hỗ trợ giảng dạy trực tiếp và trực tuyến nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo; cần có sự phối hợp đào tạo lý luận và thực tiễn giữa giảng viên tại Khoa và Trung tâm; tổ chức Hội giảng cấp khoa để tìm kiếm giảng viên tham gia Hội giảng cấp Trường; hoàn thiện các công việc đang thực hiện liên quan đến công tác đánh giá chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh và mở 02 ngành đào tạo trình độ Đại học là Marketing và Kinh tế đầu tư.

TS. Tô Văn Sông - Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn Trường  phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Sau thời gian làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Hội nghị tiến hành thông qua Nghị quyết với biểu quyết nhất trí cao của toàn thể cán bộ, viên chức tham dự về các chỉ tiêu cơ bản thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 và thực hiện ký kết giao ước thi đua năm học mới

Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2021 - 2022 Khoa Kinh tế - Quản trị và Trung tâm Khởi nghiệp đã thành công tốt đẹp. Hội nghị kết thúc trong không khí dân chủ, đoàn kết, ý chí thống nhất cao. Đây là tiền đề để Trường Đại học Hải Dương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong thời gian tới.

                                                                 Tin bài, ảnh: Minh Hiền, Hồng Thơm