HỘI THẢO KHOA HỌC “PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH - HỌC TẬP VÀ VẬN DỤNG”

10:13 - 17/05/2018

Phong cách Hồ Chí Minh là một hệ thống chỉnh thể, gắn bó chặt chẽ với nhau, phát triển theo lôgic đi từ suy nghĩ (phong cách tư duy) đến nói, viết (phong cách diễn đạt) và biểu hiện qua phong cách làm việc, phong cách ứng xử, phong cách sinh hoạt hàng ngày. Phong cách Hồ Chí Minh là tài sản vô giá của dân tộc cần phải được học tập và vận dụng. Chiều ngày 16/5/2018, tại phòng Hội thảo Nhà A1, cơ sở Hải Tân, khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Hải Dương đã tổ chức Hội thảo khoa học “Phong cách Hồ Chí Minh - Học tập và vận dụng”. Đây là hoạt động chuyên môn thiết thực gắn liền với mục tiêu nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần của Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

TS. Tô Văn Sông - Trưởng khoa chủ trì Hội thảo

Dự Hội thảo có các giảng viên khoa Lý luận chính trị, các giảng viên Lý luận chính trị đang làm việc ở các phòng chức năng và toàn thể sinh viên ngành Chính trị học.

Tại buổi Hội thảo, sau phần đề dẫn của TS Tô Văn Sông, đã có 07 lượt ý kiến tham luận về các vấn đề trong phong cách Hồ Chí Minh: Phong cách tư duy Hồ Chí Minh; Phong cách đạo đức Hồ Chí Minh; Phong cách làm việc của Hồ Chí Minh; Phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh; Phong cách diễn đạt của Hồ Chí Minh; Phong cách ứng xử Hồ Chí Minh; Phong cách sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh… Các tham luận bên cạnh việc làm rõ những giá trị, nội dung cơ bản của phong cách Hồ Chí Minh, đã chỉ ra hướng vận dụng phong cách của Người vào trong thực tiễn công tác giảng dạy, làm việc và học tập.

Giảng viên Khoa Lý luận chính trị chụp ảnh lưu niệm

Hội thảo khoa học “Phong cách Hồ Chí Minh - Học tập và vận dụng” nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức là dịp để cán bộ, giảng viên và sinh viên của Khoa Lý luận chính trị bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đối với Người. Đồng thời là dịp để tuyên truyền sâu rộng những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của phong cách Hồ Chí Minh; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên của Khoa có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; gắn việc học tập phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết các cấp ủy Đảng và nội dung sinh hoạt chuyên môn định kỳ của khoa và quá trình giảng dạy lý luận.

Sinh viên ngành Chính trị học chụp ảnh lưu niệm với giảng viên