Hội đồng Khoa học lĩnh vực Quản lý và Ngoại ngữ tổ chức đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm học 2019-2020

Theo Kế hoạch của Trường Đại học Hải Dương về công tác nghiên cứu khoa học hàng năm, Nhà trường đã thành lập 10 Hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của hơn 140 cán bộ, giảng viên năm học 2019-2020. Đây là hoạt động khoa học thường niên, thu hút sự tham gia của nhiều cán bộ, giảng viên và nhà khoa học hiện đang công tác tại Trường. 

Thứ Ba (21/7/2020), tại phòng họp A1-301, Trường Đại học Hải Dương (Địa điểm Hải Tân, TP Hải Dương) đã diễn ra buổi đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm học 2019-2020 do Hội đồng 2 (Lĩnh vực Quản lý và Ngoại ngữ), Trường Đại học Hải Dương chủ trì. Hội đồng đánh giá do ThS-NCS Đỗ Thị Ngọc Tú, Phó Trưởng khoa phụ trách khoa Ngoại ngữ làm Chủ tịch Hội đồng đã thực hiện nghiệm thu, nhận xét, đánh giá và thông qua 16 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

Tại buổi nghiệm thu, các chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt nội dung nghiên cứu và nhận được các ý kiến nhận xét, đánh giá, phản biện của các thành viên cũng như giải đáp các ý kiến do các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đưa ra. Nội dung các đề tài xoay quanh các lĩnh vực và đưa ra cái giải pháp thiết yếu trong hoạt động của Trường đại học giai đoạn hiện nay như xây dựng các đề cương bài giảng cho ngành Ngôn ngữ Anh; các vấn đề về quản lý trong Trường Đại học như quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, công tác tuyển sinh, văn hóa trường học, công tác chủ nhiệm lớp, giải pháp nâng cao ý thức pháp luật cho sinh viên, quản lý sinh viên,  ... Các thành viên trong Hội đồng khoa học đã bỏ phiếu nhất trí nghiệm thu kết quả nghiên cứu của các đề tài trong đó 25% đề tài đạt loại tốt, 63% đề tài đạt loại khá và 12% đề tài đạt yêu cầu và có tính ứng dụng trong thực tế quản lý và giảng dạy. Bên cạnh đó, trên cơ sở những ý kiến nhận xét và góp ý của các thành viên Hội đồng nghiệm thu, các chủ nhiệm đề tài sẽ chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo NCKH nộp lưu chiểu, hoàn tất công tác nghiệm thu.

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài NCKH&CN cấp cơ sở năm học 2019-2020 chụp ảnh cùng chủ nhiệm đề tài

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học là hoạt động khoa học hữu ích, là cơ hội để các tác giả tiếp tục nâng cao kiến thức nghiên cứu cũng như củng cố nâng cao kiến thức chuyên môn và là căn cứ để đề tài nghiên cứu được công nhận, áp dụng vào thực tiễn. Các đề tài nghiên cứu khoa học đều nhận được những đánh giá tốt về chất lượng, sự nghiêm túc và công tâm trong công tác nghiên cứu.

Tin và ảnh: Minh Hiền, Đặng Trang