Hội đồng Khoa học lĩnh vực Kế toán - Tài chính tổ chức đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2019-2020

Bên cạnh công tác chuyên môn thì nghiên cứu khoa học cũng là một nhiệm vụ then chốt của mỗi cán bộ, giảng viên trường đại học. Điều này được quy định rõ trong Thông tư 01/2018/TT-BNV (có hiệu lực từ 01/3/2018) về hướng dẫn Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Quy chế nội bộ của Trường Đại học Hải Dương.

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020, ngày 23/7/2020, Hội đồng khoa học Lĩnh vực Kế toán - Tài chính tổ chức đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của cán bộ, giảng viên năm  học 2019-2020. Lĩnh vực Kế toán - Tài chính gồm  02 hội đồng đánh giá. Hội đồng 1 do TS. Nguyễn Thị Đào, Trưởng khoa Kế toán - Tài chính là Chủ tịch hội đồng, Hội đồng 2 do TS. Nguyễn Phương Ngọc, Phó Trưởng khoa Kế toán - Tài chính là Chủ tịch hội đồng.

Các chủ nhiệm đề tài Hội đồng 1 chụp ảnh lưu niệm cùng thành viên Hội đồng đánh giá

Mở đầu phiên đánh giá, ThS. Nguyễn Thị Ngọc Mai đại diện báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học Xây dựng hệ thống bài tập môn Kế toán công theo thông tư 107/2017/TT-BTC dùng cho sinh viên hệ Đại học, ngành Kế toán tại trường Đại học Hải Dương” của nhóm tác giả TS. Đỗ Thị Nhan và ThS. Nguyễn Thị Ngọc Mai. Do hiện nay, việc hạch toán toán kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp áp dụng theo thông tư 107/2017/TT-BTC có nhiều đổi mới nên việc xây dựng bài giảng và bài tập môn Kế toán Hành chính sự nghiệp là rất cần thiết. Thực tế hiện nay thì hệ thống bài tập mới mang tính nhỏ lẻ, ít và chưa mang tính hệ thống. Các thành viên trong hội đồng đã có những ý kiến đóng góp rất xác đáng cho đề tài này: vẫn còn một số lỗi trình bày văn bản, phần cơ sở lý thuyết cho xây dựng bài tập cần được trình bày ngắn gọn, cụ thể, việc xây dựng hệ thống bài tập phải đi đến tận cùng của vấn đề đó là các Báo cáo tài chính, Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí.

Toàn cảnh Hội đồng

Nhóm xây dựng hệ thống bài tập, bài thực hành, bài giảng còn có các đề tài: “Hoàn thiện hệ thống bài tập học phần Thị trường chứng khoán tại trường Đại học Hải Dương” của ThS. Nguyễn Thị Phương, “Xây dựng bài thực hành kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trên phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp Misa Mimosa tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục trên địa bàn thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương” của ThS. Vũ Quốc Vững và ThS. Trần Thị Thanh Loan, “Hoàn thiện hệ thống bài tập thực hành học phần Tổ chức công tác kế toán tại trường Đại học Hải Dương” của ThS. Nguyễn Ngọc Anh; “Xây dựng bài giảng Phân tích tài chính dùng cho bậc cao học khối ngành kinh tế tại Trường Đại học Hải Dương” của TS. Phạm Quang Thịnh; Vận dụng lý thuyết kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm vào việc tính giá thành tại doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ Hương Nguyên của nhóm tác giả ThS. Trần Thị Diệu Loan, ThS. Phạm Thị ThảoĐây là những đề tài có tính ứng dụng cao trong giảng dạy và học tập các học phần do lĩnh vực Kế toán - Tài chính thường xuyên có các Nghị định, Thông tư hướng dẫn mới nên việc cập nhật các thông tư này thông qua hệ thống bài tập, bài giảng, bài thực hành là rất cần thiết.

ThS. Nguyễn Thị Phương báo cáo đề tài trước Hội đồng


ThS. Trần Thị Diệu Loan báo cáo đề tài trước Hội đồng

TS. Nguyễn Phương Ngọc với đề tài “Lập, đọc và phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Công ty kinh doanh Xổ số kiến thiết”. Đây là môt đề tài mang tính mới, có nhiều ý kiến đóng góp rất quan trọng đối với doanh nghiệp trong việc xây dựng và quản lý luồng tiền tệ của đơn vị. Mặc dù không gian nghiên cứu chỉ ở một công ty nhưng tác giả đã có những ý kiến khoa học có thể áp dụng chung cho một số doanh nghiệp cùng lĩnh vực và trong giảng dạy phần lập báo cáo tài chính cho các học phần chuyên ngành Kế toán.

Kế toán là một trong những ngành đào tạo mũi nhọn của Trường Đại học Hải Dương, môn học Kế toán tài chính là một môn chuyên ngành vô cùng quan trong với sinh viên ngành Kế toán, vì vậy TS. Nguyễn Thị Đào có đề tài “Nâng cao hiệu quả giảng dạy học phần Kế toán tài chính cho sinh viên ngành Kế toán tại trường Đại học Hải Dương”.

Ngoài ra còn có các đề tài khoa học mang tính áp dụng vào thực tiễn rất cao, phục vụ cho việc nâng cao trình độ của giảng viên và sinh viên như: “Thực hành kê khai thuế, kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong doanh nghiệp” của ThS. Phạm Thị An, “Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý tài chính tại trường Đại học Hải Dương giai đoạn 2020 -2025” của ThS. Nguyễn Thị Oanh; “Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến bất bình đẳng thu nhập nông thôn và thành thị Việt Nam” của TS . Nguyễn Thị Thu Hà.

Các đề tài lĩnh vực Kế toán - Tài chính năm học 2019-2020 đều mang tính cấp thiết, ứng dụng tốt trong giảng dạy và nghiên cứu. Các tác giả đề tài đã bám sát mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của trường Đại học Hải Dương.

Các Hội đồng đã làm việc với cường độ cao, trên tinh thần trung thực và đề cao tính khoa học. Kết thúc phiên làm việc, thư ký hội đồng tổng hợp lại các ý kiến của thành viên hội đồng và giảng viên tham dự để làm biên bản, yêu cầu các tác giả chỉnh sửa những vấn đề chưa được trong đề tài của mình đề hoàn thiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm học 2019-2020.

Bài và ảnh: Ngọc Mai