Đại hội chi đoàn, lớp Nhiệm kỳ 2020 - 2021 của Trường Đại học Hải Dương thành công tốt đẹp

16:32 - 09/10/2020

Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường. Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 05 - KHLT/ĐTN - CTSV và Hướng dẫn số 06 - HD/ĐTN - CTSV ngày 29 tháng 9 năm 2020 của Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Hải Dương và Phòng Công tác sinh viên về việc Tổ chức Đại hội chi đoàn - lớp nhiệm kỳ 2020 - 2021, trên cơ sở kết quả hoạt động của BCH, BCS Chi đoàn - lớp nhiệm kỳ 2019 - 2020 và phương hướng hoạt động của các Chi đoàn trong Nhà trường.

 Đại hội chi đoàn, lớp nhiệm kỳ 2020 - 2021 được tổ chức nhằm sơ kết công tác đoàn thanh niên và tình hình học tập, rèn luyện của chi đoàn các lớp trong năm học 2019 -2020, dự thảo phương phướng hoạt động đoàn, học tập và rèn luyện năm học 2020 - 2021, đồng thời bầu ra BCH, BCS nhiệm kỳ mới có đầy đủ năng lực toàn diện để đưa Chi đoàn - Lớp ngày càng vững mạnh.

Theo Kế hoạch của Nhà trường, Đại hội diễn ra từ ngày 02  đến ngày 9 tháng 10 năm 2020 tại Giảng đường D1, địa điểm Hải Tân. Chi đoàn - Lớp K6, K7 - Khối Kỹ thuật (bao gồm K6ĐH.KTĐ, K7ĐH.KTĐ, K7ĐH.CNTT) đảm nhận nhiệm vụ làm đại hội mẫu cho các Chi đoàn - Lớp trong toàn trường. Đại hội Chi đoàn - Lớp K6, K7 - Khối Kỹ thuật đã làm việc nghiêm túc, đúng quy trình, đạt được kết quả thành công, bầu ra đội ngũ BCH -BCS có phẩm chất đạo đức, năng lực công tác và có khả năng hoàn thành tốt nhiệm, đưa Chi đoàn ngày càng vững mạnh.

Chào cờ, hát Quốc ca, giới thiệu đại biểu


Đoàn Chủ tịch và các thành viên tại Đại hội


Quá trình bỏ phiếu diễn ra đúng quy trình, đảm bảo công khai, minh bạch


Ban Chấp hành chi đoàn - Ban Cán sự lớp ra mắt trước Đại hội


Đại diện Nhà trường: Phòng Công tác sinh viên, Đoàn Thanh niên CSHCM, Hội Sinh viên, Khoa chuyên môn, Cán bộ chủ nhiệm lớp tặng hoa chúc mừng Đại hội         

 Nối tiếp sự thành công của đại hội Chi đoàn - Lớp K6, K7 - Khối Kỹ thuật, các Chi đoàn, lớp trong Nhà trường lần lượt tổ chức thành công đại hội, các đoàn viên, sinh viên sáng suốt lựa chọn ra các nhân tố tích cực, đưa phong trào hoạt động, học tập năm học 2020 - 2021 có thật nhiều khởi sắc.

Đại hội Chi đoàn - Lớp K8ĐH.KT1, K8ĐH.KT2


Đại hội Chi đoàn - Lớp K8, K9 Khối Kinh tế - Quản trị


Đại hội Chi đoàn - Lớp ngành Ngôn ngữ Anh

 Đại hội Chi đoàn - Lớp nhiệm kỳ 2020 - 2021 của Trường Đại học Hải Dương đã tiến hành nghiêm túc, đúng quy trình của Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đại hội đã sáng suốt lựa chọn để bầu ra những gương mặt tiêu biểu nhất trong chi đoàn, những người có đầy đủ phẩm chất, năng lực, sự nhiệt tình, những người xứng đáng nhất vào ban chấp hành chi đoàn, ban cán sự trong nhiệm kỳ, đưa hoạt động học tập và phong trào của các lớp phát triển trong thời gian tới.

Tin, bài và ảnh: Thanh Thủy