Trường Đại học Hải Dương tổ chức đánh giá tên đề tài và đề cương luận văn thạc sĩ ngành Kế toán khóa 4 (lớp M4.KT2) và ngành Quản lý kinh tế khóa 1 (lớp M1.QLKT2)

Ngày 12/9/2020 tại Khu Đào tạo sau đại học (địa điểm Hải Tân, thành phố Hải Dương), Trường Đại học Hải Dương bắt đầu tổ chức đợt đánh giá tên đề tài và đề cương luận văn thạc sĩ ngành Kế toán khóa 4 đối với các học viên cao học lớp M4.KT2 và ngành Quản lý kinh tế khóa 1 đối với các học viên cao học lớp M1.KT2.

Tham dự và chỉ đạo thực hiện Kế hoạch đánh giá tên đề tài và đề cương luận văn thạc sĩ có TS. Vũ Đức Lễ - Hiệu trưởng Nhà trường, TS. Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Hiệu trưởng, TS. Tăng Thế Toan - Trưởng phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học, TS. Tô Văn Sông - Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng - Thanh tra, Trường Đại học Hải Dương.

Đợt đánh giá lần này gồm 04 Hội đồng sẽ tiến hành đánh giá tên đề tài và đề cương luận văn thạc sĩ của hơn 40 học viên 02 lớp M4.KT2 và M1.QLKT2. Đối với các học viên cao học ngành Kế toán khóa 4 lớp M4.KT1 và ngành Quản lý kinh tế khóa 1 lớp M1.QLKT1 đã hoàn thành đánh giá tên đề tài và đề cương luận văn thạc sĩ hồi tháng 3/2020, hiện nay Nhà trường đang tiến hành đánh giá năng lực ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra chương trình đào tạo thạc sĩ và dự kiến tổ chức bảo vệ luận văn trong đợt tháng 10 sắp tới.

Tham gia các Hội đồng đánh giá tên đề tài và đề cương luận văn thạc sĩ gồm các nhà khoa học có uy tín thuộc lĩnh vực Kế toán, Quản lý kinh tế của Trường Đại học Hải Dương, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Tài chính, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội,…. Toàn thể các học viên có đề tài được đánh giá có mặt đông đủ.

Tại các Hội đồng, các tác giả sẽ báo cáo tóm tắt trước Hội đồng đề tài, đề cương luận văn thạc sĩ và nghe các ý kiến đánh giá, đóng góp của Hội đồng. Các nhà khoa học đã tận tình hướng dẫn, góp ý cho các học viên, các nội dung góp ý tập trung vào chỉnh sửa tên đề tài cho phù hợp năng lực nghiên cứu và tính cần thiết của đề tài, đề tài đảm bảo nội dung phản ánh đúng tên đề tài; gợi mở các hướng tham khảo của các công trình đã công bố; bổ sung làm phong phú thêm nội dung luận văn nhằm định hướng khoa học, nâng cao tính ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài… Đây sẽ là cơ sở để học viên hoàn thành luận văn thạc sĩ đảm bảo đúng quy định hiện hành, tiến độ và chất lượng.

Học viên sẽ hoàn thành đề cương luận văn thạc sĩ theo ý kiến đóng góp của Hội đồng và người hướng dẫn khoa học, nộp quyển đề cương hoàn thiện cho Phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học của Nhà trường trong vòng 07-10 ngày sau khi bảo vệ để tiếp tục tiến hành những bước tiếp theo tiến đến hoàn thiện, bảo vệ luận văn thạc sĩ.

Ngành Kế toán và Quản lý kinh tế là 02 ngành được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép đào tạo trình độ thạc sĩ cho Trường Đại học Hải Dương. Bên cạnh ngành Kế toán - ngành đào tạo có bề dày truyền thống, uy tín của Nhà trường ở các bậc đào tạo thì Quản lý kinh tế cũng đang trở thành  ngành đào tạo thế mạnh của Nhà trường, đã và đang đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng nhân lực chất lượng cao cho các cơ quan QLNN, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương và khu vực phía Bắc.

Theo kế hoạch đợt đánh giá tên đề tài và đề cương luận văn thạc sĩ ngành Kế toán khóa 4 và ngành Quản lý kinh tế khóa 1 sẽ diễn ra trong 02 ngày (Từ ngày 12-13/9/2020) trong điều kiện Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 an toàn cho giảng viên và học viên tham gia đợt đánh giá, đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh tốt vừa duy trì, phát triển các hoạt động đào tạo của Nhà trường ngay khi bắt đầu năm học mới 2020 - 2021./.

Một số hình ảnh buổi đánh giá đề tài và đề cương luận văn thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế  khóa 1 lớp M1.QLKT2, ngành Kế toán khóa 1 lớp M4.KT2

                                                                                                                  Tin, bài và ảnh: Thanh Huyền, Kim Nhung