Một số kỹ năng cần thiết với nhà quản lý nhân sự

Quản lý nhân sự (HRM) quá trình quản lý và điều hành tất cả các khía cạnh liên quan đến nguồn lực con người trong một tổ chức. Nhiệm vụ chính của quản lý nhân sự là đảm bảo rằng tổ chức có đủ số lượng, chất lượng và đa dạng các nhân viên cần thiết để thực hiện các hoạt động  một cách hiệu quả nhằm đạt mục tiêu của tổ chức đã đặt ra. Họ cũng chịu trách nhiệm duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa các nhân viên, xây dựng văn hóa làm việc lành mạnh.

Bộ phận quản lý nhân sự ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn nữa trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa, nền kinh tế tri thức bùng nổ cùng cuộc cách mạng số và cách mạng công nghiệp 4.0. Những người làm về quản lý nhân sự giờ đây cần đặt thêm lên vai mình vai trò kiến tạo sự thay đổi, mang lại sức mạnh bền vững, đồng thời tạo ra những giá trị quốc tế. Để thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình, nhà quản lí nhân sự cần có những kĩ năng nhất định. Có thể kể đến một số kĩ năng cơ bản sau:

Ảnh minh họa

Kỹ năng chuyên môn

Chuyên môn là yếu tố không thể thiếu đối với người làm quản lý nhân sự. Kỹ năng này giúp họ dự đoán được nhu cầu nhân sự trong tổ chức, từ đó đưa ra những hoạch định, chân dung ứng viên tiềm năng cho tổ chức, biết cách làm chủ buổi phỏng vấn, đặt ra những câu hỏi nhằm khai thác được hết tính cách, bản chất của các ứng viên, đồng thời có những chỉ bảo, hướng dẫn nhân viên mới để họ nhanh chóng hòa nhập với tổ chức.

Việc nâng cao kỹ năng chuyên môn liên tục là hết sức cần thiết và quan trọng. Khi đã có một năng lực xuất chúng, thì ở bất cứ môi trường, điều kiện công việc như thế nào, mỗi người đều biết cách để ứng phó và vượt qua được.

Ảnh minh họa

Kỹ năng nhân sự

Kỹ năng nhân sự là yếu tố cốt lõi của bất cứ một người làm nhân sự nào, bao gồm việc xác định và thực thi các chiến lược quản lý nhân sự, hoạch định, định hướng về phát triển nguồn nhân lực, thiết kế bộ máy tổ chức, lên kế hoạch tuyển dụng, thu hút nhân tài,...

Kỹ năng lãnh đạo

Những người làm quản lý nhân sự cần có khả năng lãnh đạo để có thể định hướng, hỗ trợ đội ngũ nhân viên trong các vấn đề khó khăn, xây dựng và nuôi dưỡng một môi trường làm việc mà ở đó, nhân viên được thoải mái, hài lòng và tận tâm cống hiến với tổ chức.

Kỹ năng lãnh đạo đồng thời cũng giúp quản lý nhân sự đưa ra quyết định thông minh và hiệu quả, giải quyết các xung đột, mâu thuẫn một cách hiệu quả, đảm bảo sự phát triển bền vững của một tổ chức.

Ảnh minh họa

Kỹ năng quản lý thời gian

Bộ phận quản lý nhân sự thường phải xử lý nhiều việc trong một khoảng thời gian giới hạn, nhưng phải đảm bảo hiệu quả công việc. Từ quản lý đội ngũ nhân viên, giải quyết các vấn đề, đưa ra quyết định cho đến việc triển khai các chiến lược phát triển tổ chức. 

Chính vì vậy, kỹ năng quản lý thời gian sẽ giúp những người làm quản lý nhân sự đưa ra những quyết định nhanh chóng, hiệu quả. Đồng thời tạo ra một lịch trình làm việc hợp lý, đảm bảo mọi người đều biết rõ nhiệm vụ, thời hạn hoàn thành.

Kỹ năng giao tiếp

Những người làm nhân sự cần có kỹ năng giao tiếp xuất sắc, điều này bao gồm một giác quan nhạy bén, khéo léo để xử lý các tình huống, hiểu rõ về từng nhiệm vụ, tính chất công việc, tính cách của mỗi người, sẵn sàng lắng nghe và đưa ra những lời khuyên phù hợp cho mỗi nhân sự trong tổ chức.

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Trong quá trình quản lý nhân sự, người làm nhân sự có thể gặp phải nhiều tình huống khác nhau, từ xung đột giữa nhân viên, vấn đề liên quan đến hiệu suất làm việc, đạo đức nghề nghiệp,... Kỹ năng giải quyết vấn đề sẽ giúp phân tích, đánh giá các tình huống linh hoạt, từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp và nhanh chóng.

Nguồn: Phòng Tổ chức - Tổng hợp