Trường Đại học Hải Dương tham dự Phiên họp thứ XIII Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục

Đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Hải Dương theo tiêu chuẩn được qui định tại Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thành công tốt đẹp từ hồi Tháng 11/2020. Sau thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19, từ ngày 18-21 tháng 4 năm 2021 Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội các Trường Đại học Cao đẳng Việt Nam (CEA-AVU&C) tổ chức  Phiên họp Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục đánh giá chất lượng giáo dục (KĐCLGD) lần thứ XIII để thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục 15 cơ sở giáo dục trong đó có: Trường Đại học Hải Dương, Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trường Đại học Tây Bắc,… Các cơ sở giáo dục này trước đó đều đã được Trung tâm đánh giá ngoài theo quy trình, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tham dự phiên họp có Ban Lãnh đạo Trung tâm KĐCLGD, các thành viên Hội đồng KĐCLGD; Đại diện lãnh đạo Cục QLCL - Bộ Giáo dục và Đào tạo; Các Trưởng đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN) của 15 đoàn ĐGN CSGD và các CTĐT liên quan gồm: PGS.TS. Nguyễn Phương Nga - Giám đốc Trung tâm, Chủ tịch Hội đồng KĐCLGD; PGS.TS. Trần Thị Hà -  Nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Bộ GD&ĐT, Phó Giám đốc Trung tâm KĐCL; GS. TSKH. Bành Tiến Long - Nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo; PGS.TS Trần Quang Quý - Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; TS. Lê Mỹ Phong - Phó Cục trưởng Cục QLCL, Bộ Giáo dục và Đào tạo,…; Các Hiệu trưởng của các Trường đại học được thẩm định kết quả đánh giá CSGD; Hiệu trưởng Trường Đại học và Trưởng (phó) khoa đào tạo có CTĐT được thẩm định kết quả đánh giá chất lượng trong phiên họp này.

Khai mạc Phiên họp, PGS.TS. Nguyễn Phương Nga, Giám đốc Trung tâm, Chủ tịch Hội đồng KĐCLGD đã quán triệt nội dung, mục đích Phiên họp, đề nghị các thành viên Hội đồng trao đổi, thảo luận kỹ lưỡng về phương pháp, cách thức thẩm định kết quả đánh giá và nhấn mạnh nguyên tắc xem xét, thẩm định dựa trên minh chứng, đồng thời đánh giá tính xác thực về những nhận định, kết quả đánh giá ngoài của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đối với các tiêu chí, tiêu chuẩn.

Tại Phiên họp chiều ngày 20/4/2021, TS. Vũ Đức Lễ - Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Dương đã báo cáo tổng quan công tác kiểm định chất lượng của Nhà trường; trả lời các câu hỏi của Hội đồng, làm rõ thêm những nội dung liên quan đến hoạt động của Trường và Chương trình đánh giá ngoài. PGS.TS.Trần Thị Hà đại diện Đoàn đánh giá ngoài báo cáo kết quả đánh giá ngoài của Trường Đại học Hải Dương. Trên cơ sở nghiên cứu Hồ sơ thẩm định và các nội dung trao đổi tại Phiên họp, Hội đồng đã thảo luận về những kiến nghị đối với Nhà trường để khắc phục tồn tại, tiếp tục cải tiến chất lượng và tiến hành bỏ phiếu kín để thông qua Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục đối với  Trường Đại học Hải Dương theo đúng các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kết quả kiểm phiếu thẩm định đánh giá chất lượng Trường Đại học Hải Dương 13/13 thành viên Hội đồng (đạt tỉ lệ 100%) nhất trí thông qua kết quả đánh giá ngoài. Ngay sau Phiên họp, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội các Trường Đại học Cao đẳng Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai các thủ tục để thực hiện quy trình công nhận chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Hải Dương theo quy định.

Trước xu thế toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế, sự phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số đòi hỏi công tác đào tạo cung cấp được nguồn nhân lực chất lượng cao đảm bảo cho sự phát triển bền vững của địa phương và đất nước. Để thực hiện nhiệm vụ này, giáo dục đại học đóng góp một phần không nhỏ và công tác kiểm định chất lượng trở thành một công cụ hữu hiệu để duy trì các chuẩn mực chất lượng giáo dục và không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học. Thông qua KĐCLGD đã giúp Trường Đại học Hải Dương định hướng và xác định chuẩn chất lượng cho từng hoạt động, có cơ hội xem xét lại toàn bộ hoạt động của mình một cách có hệ thống để từ đó điều chỉnh các hoạt động theo một chuẩn mực nhất định. Đạt được KĐCLGD đồng thời cũng là lời tuyên bố chắc chắn tới các bên liên quan về hiện trạng chất lượng của Trường, tạo cơ sở xây dựng văn hoá chất lượng cho Nhà trường. Ngoài ra, hoạt động KĐCLGD dựa trên các chỉ số, các chuẩn mực để đánh giá, do đó, các thông tin này sẽ giúp mỗi CBVCLĐ và người học của Nhà trường hiểu rõ hơn công việc của mình và của những người liên quan; qua đó, biết chủ động không ngừng nâng cao chất lượng công việc của mình, góp phần cùng những bên liên quan hành động theo chất lượng. Từ đó văn hóa chất lượng Trường Đại học Hải Dương sẽ dần hình thành và thương hiệu Nhà trường không ngừng được khẳng định trong công tác đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương và cả nước.

Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục Phiên họp thứ XIII chụp ảnh lưu niệm với Đại diện Lãnh đạo Trường Đại học Hải Dương

Tổng hợp Tin, bài và ảnh: Kim Nhung, Việt Phương