Tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Hải Dương nhiệm kỳ 2022-2025

Thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 24/3/2022 của Thành ủy Hải Dương về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025; Kế hoạch số 09-KH/ĐU ngày 01/4/2022 của BCH Đảng bộ Trường Đại học Hải Dương, từ ngày 19/4/2022 đến ngày 29/4/2022 các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Nhà trường trang trọng tiến hành tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Một số hình ảnh tại các đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Hải Dương nhiệm kỳ 2022-2025:

1. Ngày 19/4/2022: Chúc mừng Đại hội điểm - Chi bộ Khoa Kỹ thuật và Công nghệ:

Toàn cảnh Đại hội chi bộ Khoa Kỹ thuật và Công nghệ nhiệm kỳ 2022-2025

Đại hội tiến hành bầu cử Chi ủy Chi bộ

TS. Vũ Đức Lễ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường tặng hoa chúc mừng Chi ủy chi bộ Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

nhiệm kỳ 2022-2025

Đại hội chụp ảnh lưu niệm

2. Ngày 20/4/2022: Chúc mừng Đại hội chi bộ Khoa Cơ bản - Ngoại ngữ

3. Ngày 21/4/2022: Chúc mừng Đại hội chi bộ Khoa Kế toán - Tài chính:

4. Ngày 22/4/2022: Chúc mừng Đại hội chi bộ Khoa Kinh tế - Quản trị:

5. Ngày 25/4/2022: Chúc mừng Đại hội chi bộ Tổ chức - Tài chính:

6. Ngày 26/4/2022: Chúc mừng Đại hội chi bộ Đào tạo - Khoa học:

7. Ngày 27/4/2022: Chúc mừng Đại hội chi bộ Hành chính - Quản trị:

8. Ngày 28/4/2022: Chúc mừng Đại hội chi bộ Đảm bảo chất lượng - Công tác sinh viên 

9. Ngày 29/4/2022: Chúc mừng Đại hội chi bộ Trung tâm

 

Tổng hợp tin, ảnh: Kim Nhung, Thanh Huyền, Bá Việt