Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài tại Trường Đại Hải Dương

Ngày 15/11/2020, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (Trung tâm KĐCLGD)  thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã tiến hành khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài tại Trường Đại học Hải Dương chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức theo quy định tại Thông tư 12/2017/TT-GBD&ĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học. 

Đoàn đánh giá ngoài tại đợt khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Hải Dương có các chuyên  gia: PGS.TS. Nguyễn Phương Nga - Giám đốc Trung tâm KĐCLGDp PGS.TS. Trần Thị Hà - Trưởng đoàn Đoàn đánh giá ngoài; ThS. Đinh Tuấn Dũng - Thư ký Đoàn; Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ông Trần Quốc Hùng - Cán bộ hỗ trợ hành chính,.

Về phía Trường Đại học Hải Dương, tiếp Đoàn đánh giá ngoài có TS. Vũ Đức Lễ - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá cơ sở giáo dục, TS. Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch HĐ TĐG Nhà trường; các thành viên Hội đồng Tự đánh giá, thành viên các nhóm công tác, lãnh đạo các đơn vị và đại diện các tổ chức đoàn thể Nhà trường.

Phát biểu tại buổi khảo sát sơ bộ, PGS.TS. Nguyễn Phương Nga - Giám đốc Trung tâm KĐCLGD đã nêu rõ tầm quan trọng của việc kiểm định chất lượng giáo dục đối với các trường đại học đồng thời mong muốn Nhà trường chuẩn bị tốt các hồ sơ minh chứng, mời đầy đủ các đối tượng cần phỏng vấn, rà soát các địa điểm cần kiểm tra, và các vấn đề hậu cần chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức sắp tới.

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga - Giám đốc Trung tâm KĐCLGD phát biểu tại buối khảo sát sơ bộ, PGS.TS. Trần Thị Hà - Trưởng đoàn Đoàn đánh giá ngoài thông báo kết quả khảo sát sơ bộ sau ngày làm việc.

Trong buổi chiều  ngày 15/11/2020, Đoàn đánh giá ngoài đã tiến hành khảo sát sơ bộ tại 11 tiêu chí thuộc 25 tiêu chuẩn của bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục. Đoàn đánh giá ngoài đã làm việc với lãnh đạo Nhà trường và Hội đồng Tự đánh giá để đánh giá sơ bộ tình hình thực hiện hồ sơ tự đánh giá, trao đổi với Trường về kết quả nghiên cứu sơ bộ, thống nhất kế hoạch khảo sát chính thức như: Thời gian khảo sát chính thức, hồ sơ minh chứng cần chuẩn bị, các nhóm đối tượng tham gia phỏng vấn, các địa điểm tham quan, khảo sát, các yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị…

Các chuyên gia Đoàn đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ các tiêu chí của bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục

Thay mặt lãnh đạo Nhà trường, TS. Vũ Đức Lễ - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá Trường Đại học Hải Dương đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài, ghi nhận những nội dung đã trao đổi và thống nhất tại buổi khảo sát sơ bộ và sẽ chỉ đạo đến các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các yêu cầu, hướng dẫn của Đoàn đánh giá ngoài, chuẩn bị đáp ứng tốt cho đợt khảo sát chính thức sắp tới. Thầy Hiệu trưởng nhấn mạnh những đánh giá của Đoàn khảo sát là cơ sở quan trọng giúp Nhà trường bổ sung và hoàn thiện minh chứng, chuẩn bị tốt nhất không chỉ cho đợt đánh giá chính thức mà còn cho định hướng phát triển, hoàn thiện hơn các lĩnh vực hoạt động vì mục tiêu nâng cao chất lượng của Nhà trường.

TS. Vũ Đức Lễ - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá Trường Đại học Hải Dương phát biểu tại buổi khảo sát sơ bộ.

Đại diện cho Lãnh đạo Trường Đại học Hải Dương, TS. Vũ Đức Lễ - Hiệu trưởng Nhà trường và PGS.TS Nguyễn Phương Nga - Giám đốc Trung tâm KĐCLGD, PGS.TS. Trần Thị Hà - Trưởng đoàn Đoàn đánh giá ngoài đã ký kết biên bản ghi nhớ sau khảo sát sơ bộ. Theo đó, thời gian khảo sát chính thức sẽ diễn ra từ ngày 19/11/2020.

Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Dương, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD, Trưởng đoàn Đoàn đánh giá ngoài ký Biên bản ghi nhớ sau khảo sát sơ bộ

Tin, bài và ảnh: Kim Nhung, Xuân Hùng