Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2020-2021 Trường Đại học Hải Dương thành công tốt đẹp

Sáng ngày 11/11/2020, tại Giảng đường Trung tâm (Địa điểm Khu 8 - Phường Hải Tân - TPHD), Trường Đại học Hải Dương đã tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2020-2021.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có TS. Vũ Đức Lễ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; TS. Tăng Thế Toan - Chủ tịch Hội đồng trường; TS. Tô Văn Sông - Chủ tịch Công đoàn Trường và gần 150 cán bộ, viên chức lao động toàn Trường.

Toàn cảnh Hội nghị

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị có các đồng chí: TS. Vũ Đức Lễ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; TS. Tăng Thế Toan - Chủ tịch Hội đồng trường; TS. Tô Văn Sông - Chủ tịch Công đoàn Trường; ThS. Nguyễn Mạnh Tuân - Trưởng phòng Tổ chức nhân sự.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Thị Thu Hà thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020, phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021. Báo cáo đã nghiêm túc đánh giá những kết quả hoạt động đạt được trên các lĩnh vực Đào tạo, Tổ chức, Tài chính và Cơ sở vật chất; Đảm bảo, kiểm định chất lượng giáo dục; khoa học công nghệ và Liên kết, hợp tác quốc tế. Trong, năm học 2019-2020, về công tác đào tạo, Nhà trường tổ chức đào tạo 12 ngành Đại học, 02 ngành đào tạo Cao học. Trong quá trình tổ chức đào tạo, Nhà trường đã chú trọng chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên tham gia giảng dạy; đổi mới hình thức thi, kiểm tra nhằm đánh giá thực chất kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên. Tỷ lệ sinh viên xếp loại khá, giỏi ra trường năm 2019-2020 đạt 69%. Về công tác tổ chức, Nhà trường tiếp tục thực hiện tái cấu trúc bộ máy quản lý, đơn vị phòng, khoa, trung tâm đều được rà soát và tái cơ cấu cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao cho từng đơn vị trong tổng số 22 đơn vị trực thuộc nhằm đảm bảo, nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả của bộ máy, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Về công tác đảm bảo chất lượng, Nhà trường đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, chuẩn bị điều kiện thực hiện đánh giá ngoài vào tháng 11/2020. Hoạt động Khoa học và Công nghệ, Liên kết đào tạo hợp tác Quốc tế có chuyển biến tích cực. Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế và các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Nhà trường. Năm học 2020-2021, Trường Đại học Hải Dương tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, xây dựng Trường Đại học Hải Dương trở thành trường đại học đa cấp, đa ngành, là trung tâm khoa học - kỹ thuật của Tỉnh, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhận lực chất lượng cao. Giữ vững danh hiệu Trường xuất sắc, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh xuất sắc, các tổ chức quần chúng vững mạnh, xuất sắc.

TS. Nguyễn Thị Thu Hà thông qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020, phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021

         Trong phần tham luận, Hội nghị đã nghe các ý kiến tham luận của của các đồng chí: ThS. Phạm Thị Thanh - Trung tâm Tin học; TS. Lê Thị Nguyệt - PGĐ Trung tâm QTDVDL, ThS. Nguyễn Thị Thúy Hạnh - Phòng CTSV. Các ý kiến tham luận tập trung vào các nội dung như: Nâng cao chất lượng, hoạt động công tác tuyển sinh; nâng cao chất lượng đào tạo, gắn lí luận với thực tiễn, thực hành, thực tập  cho sinh viên ngành đào tạo trong thời kỳ CMCN 4.0; công tác phối hợp giữa các đơn vị chức năng với các tổ chức Đoàn TNCS HCM, Hội Sinh viên nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động phong trào cho sinh viên; …Các ý kiến tham luận được Hội nghị nhất trí và đánh giá cao.

Cán bộ, viên chức tham luận tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe báo cáo các ý kiến của cán bộ, viên chức, người lao động được ghi nhận, tổng hợp từ hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động cấp cơ sở diễn ra từ ngày 22 - 30/10/2020. Có trên 40 lượt ý kiến theo 09 khối đơn vị, đóng góp về các nội dung như: các ý kiến góp ý về giải pháp phát triển Nhà trường giai đoạn 2020-2023; góp ý sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ; góp ý về đổi mới, xây dựng và tổ chức kế hoạch học tập, nghiên cứu khoa học cho sinh viên; đẩy mạnh các phong trào của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên; phát triển các ngành, bậc đào tạo, tăng cường tiềm lực nghiên cứu khoa học và tuyển sinh…

 

ThS. Nguyễn Mạnh Tuân báo cáo các ý kiến góp ý tại Hội nghị cán bộ viên chức cấp cơ sở

Hội nghị cũng đã thông qua báo cáo công tác tài chính năm học 2019-2020, dự toán công tác tài chính năm 2020-2021 và báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2020.

 ThS. Nguyễn Thị Hương - Trưởng phòng Tài chính - Kế toán báo cáo công tác tài chính năm học 2019 -2020 và dự toán công tác tài chính năm 2020-2021


Đồng chí Tăng Xuân Hùng - Trưởng ban Thanh tra nhân dân báo cáo công tác Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2020

  Hội nghị tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022 theo đúng quy trình quy định. Hội nghị đã thống nhất bầu Ban Thanh tra nhân dân gồm 03 đồng chí.

Nhân dịp này, Trường Đại học Hải Dương trao tặng giấy khen cho 15 tập thể, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học; tặng giấy khen, thưởng cho 01 tập thể và 14 cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ và công tác tuyển sinh 2019; tặng giấy khen, thưởng cho viên chức, lao động có thành tích trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

TS. Vũ Đức Lễ - Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Nhà trường trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020


TS. Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh năm 2020


TS. Tăng Thế Toan - Chủ tịch Hội đồng trường trao tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Trường đã phát động phong trào thi đua năm học 2020-2021 và ký kết giao ước thi đua năm học 2020-2021 đồng thời thông qua các chỉ tiêu phấn đấu thi đua năm học 2020-2021.

BGH, Công đoàn Trường và các đồng chí Trưởng/Phụ trách đơn vị ký giao ước thi đua năm học 2020-2021

  Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ năm học 2020-2021 tại Hội nghị, TS. Vũ Đức Lễ ghi nhận và biểu dương những thành tích mà toàn thể cán bộ, viên chức, lao động đã đạt được trong năm học 2019-2020 góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Nhà trường, đưa Trường Đại học Hải Dương phát triển xứng tầm trong giai đoạn chuyển động mới của giáo dục đại học hiện nay. Thầy Hiệu trưởng tin tưởng, trong năm học tới, toàn bộ cán bộ, viên chức, người lao động Nhà trường tiếp tục phát huy trí tuệ, trách nhiệm, tự chủ trong thực hiện nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển Trường Đại học Hải Dương đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thay mặt lãnh đạo Nhà trường, TS. Vũ Đức Lễ khẳng định những chủ trương, phương hướng và mục tiêu lớn của Nhà trường trong năm học 2020-2021 trong đó có công tác đào tạo, tuyển sinh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên đáp ứng hiệu quả yêu cầu, nhiệm vụ của nền giáo dục mới.

ThS. Vũ Thị Kim Nhung - Phó trưởng phòng Hành chính thay mặt Thư ký Hội nghị thông qua Nghị quyết Hội nghị

  Hội nghị tiến hành thông qua Nghị quyết Hội nghị với biểu quyết nhất trí cao của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động tham dự.

Trước tình hình mưa lũ tại miền Trung vẫn đang diễn biến phức tạp, lũ chồng lũ, đời sốn g nhân dân gặp rất nhiều khó khăn, tại Hội nghị này, Nhà trường tiếp tục kêu gọi tấm lòng hướng về miền Trung thân yêu, phát động cán bộ, viên chức, lao động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt năm 2020. Trước đó, Công đoàn Trường, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên cũng phát động các đợt quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung trong toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên Nhà trường. Toàn bộ số tiền quyên góp được đã được gửi đến đồng bào miền Trung qua các kênh quyên góp của Công đoàn ngành, UBMT Tổ quốc tỉnh Hải Dương, thành phố Hải Dương và Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên tỉnh Hải Dương.

Tin, bài và ảnh: Thanh Huyền, Xuân Hùng