Kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng thạc sĩ Đợt 1 năm 2020