THÔNG BÁO Thời gian làm thủ tục và dự thi Kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020, đợt 1