KẾ HOẠCH Tổ chức Kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020, đợt 1