Quyết định V/v phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020, đợt 1