Kế hoạch tổ chức Lễ hội Văn hóa Du lịch Xứ Đông - chào đón năm mới 2019 của UBND tỉnh Hải Dương