Kế hoạch đánh giá tên đề tài và thẩm định đề cương luận văn thạc sĩ ngành Kế toán khóa 5 (lớp M5.KT1) và ngành Quản lý kinh tế khóa 2 (lớp M2.QLKT1)