Thông báo kết quả Kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2020 ngành Quản lý kinh tế và ngành Kế toán