Thông báo thời gian làm thủ tục và dự thi Kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2020