KẾ HOẠCH Tổ chức Kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2020