Kế hoạc tổ chức trao bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng năm 2017 (đợt 2)

Kế hoạc tổ chức trao bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng năm 2017 (đợt 2)