Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XII; Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Hải Dương, nhằm giúp cán bộ, đảng viên, viên chức lao động Nhà trường nâng cao nhận thức, nắm vững các nội dung, chủ trương, quan điểm của Đảng trong các văn kiện Ban Chấp hành Trung ương đồng thời tổng kết, đánh giá công tác xây dựng Đảng năm 2018, ngày 22/01/2019, Đảng bộ Trường Đại học Hải Dương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XII; Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Đức Lễ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy; các đồng chí bí thư chi bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, lao động Trường Đại học Hải Dương. Về phía khách mời có đồng chí Ngô Bá Khang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hải Dương.

Trong phần thứ nhất, Hội nghị đã được nghe báo cáo viên Ngô Bá Khang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hải Dương truyền đạt những nội dung cơ bản mà Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (họp từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 10 năm 2018) đã thảo luận và những nghị quyết, kết luận đã ban hành: Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương”; Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 về “Tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019” và Hướng dẫn học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII cho các cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, đồng chí Ngô Bá Khang đã phân tích mục tiêu, quan điểm chỉ đạo của Đảng; các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thực hiện các nội dung nghị quyết, các kết luận liên quan đến đơn vị sự nghiệp công lập như Trường Đại học Hải Dương. Đồng chí tin tưởng với trí tuệ và sự nghiêm túc triển khai thực hiện, với tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, Đảng bộ Trường Đại học Hải Dương sẽ góp sức cùng toàn Đảng thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII, đưa nghị quyết vào thực tiễn.

Đồng chí Ngô Bá Khang - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy triển khai các nội dung Nghị quyết Hội nghị
 Trung ương 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Sau phần học tập, quán triệt Nghị quyết, Hội nghị chuyển sang nội dung Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018. Thay mặt Đảng ủy, đồng chí Tô Văn Sông - Ủy viên BTV Đảng ủy Trường Đại học Hải Dương đã trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Báo cáo đã đánh giá kết quả thực hiện công tác xây dựng đảng về thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chính trị tư tưởng, lãnh đạo công tác chuyên môn, công tác đào tạo đại học và sau đại học, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế,…; công tác kiểm tra, giám sát; đặc biệt là công tác xây dựng và thực hiện Đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đảm bảo sự dân chủ, công bằng, minh bạch, công khai theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, Khóa XII. Đồng thời báo cáo cũng nêu lên những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân cũng như đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Đồng chí Tô Văn Sông - UV BTV Đảng ủy Trường Đại học Hải Dương báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Hội nghị nhất trí cao với nội dung báo cáo đồng thời lắng nghe các ý kiến tham luận trực tiếp của các đồng chí bí thư chi bộ và đảng viên với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm. Các ý kiến tham luận tập trung vào những phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2019 nhằm nâng cao sức chiến đấu, tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng bộ đối với các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Nhà trường trong giai đoạn phát triển mới.

Đồng chí Phạm Trung Nghiêm - Bí thư Chi bộ 10 (Kinh tế - Quản trị) đóng góp ý kiến tham luận tại Hội nghị

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà trường đã trao tặng giấy khen và phần thưởng cho 01 chi bộ và 20 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018; tổ chức tặng quà chia tay với 02 đồng chí là Đảng ủy viên chuyển công tác, nghỉ chế độ.

Đồng chí Vũ Đức Lễ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường trao tặng giấy khen cho chi bộ và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Lễ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường cảm ơn báo cáo viên đã triển khai những nội dung chính của Nghị quyết TW8 tới toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, lao động Trường Đại học Hải Dương và khẳng định đây là những nghị quyết, kết luận quan trọng của Đảng, liên quan đến chiến lược phát triển kinh tế, sự nghiệp đổi mới của đất nước, tăng cường tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Đồng chí giao nhiệm vụ: Sau Hội nghị, các chi bộ tập trung thảo luận nội dung của nghị quyết, vận dụng vào tình hình thực tế của Nhà trường; chủ động xây dựng kế hoạch hành động trên tinh thần phát huy dân chủ; tổ chức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng viết thu hoạch bảo đảm gọn, rõ, thiết thực, sát với chức năng, chức trách, nhiệm vụ của từng đơn vị, từng cá nhân; mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên trong việc rèn luyện bản lĩnh chính trị, trách nhiệm nêu gương đối với đồng nghiệp, sinh viên thông qua việc làm cụ thể, thiết thực, việc nhỏ nghĩa lớn; cần tích cực chủ động đổi mới tư duy phù hợp với tình hình phát triển của đất nước, của Nhà trường trong giai đoạn hiện nay, không ngừng nâng cao năng lực làm việc, và bản lĩnh chính trị vững vàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Đồng chí Vũ Đức Lễ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu kết luận Hội nghị

Trong bối cảnh khó khăn của các trường đại học địa phương nói riêng, các cơ sở đào tạo đại học cả nước nói chung, TS. Vũ Đức Lễ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên Nhà trường đã và đang thực hiện có hiệu quả những giải pháp mang tính đột phá, đổi mới về: bộ máy tổ chức;công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học; hợp tác liên kết đào tạo trong nước và ngoài nước, mở rộng các hoạt động hỗ trợ đào tạo và dịch vụ của các trung tâm ngoại ngữ, tin học, khởi nghiệp, quản trị… tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm học 2018 - 2019, xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển bền vững.

 Tin và bài: Kim Nhung, Thanh Huyền