Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động Trường Đại học Hải Dương Năm học 2018 - 2019

15:07 - 19/11/2018

Ngày 16/11/2018, tại Giảng đường đa năng - Cơ sở Liên Hồng, Trường Đại học Hải Dương long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động (CBVCLĐ) năm học 2018 - 2019. Hội nghị là một trong những hoạt động trọng tâm trong năm học của Trường Đại học Hải Dương nhằm phát huy quyền làm chủ của CBVCLĐ đóng góp ý kiến xây dựng cho sự phát triển của Nhà trường, đồng thời cũng là dịp để Lãnh đạo Nhà trường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CBVCLĐ từ đó có những chỉ đạo, giải pháp thỏa đáng trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học.

Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị gồm: TS. Vũ Đức Lễ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Nguyễn Thị Thúy Nga - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng và TS. Tô Văn Sông  - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Trường. Toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động Trường Đại học Hải Dương cùng tham dự Hội nghị.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, TS. Vũ Đức Lễ - Hiệu trưởng Nhà trường khẳng định: Trong năm học qua, dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với nỗ lực của tập thể Nhà trường, Trường Đại học Hải Dương đã vượt qua nhiều trở ngại và đạt được những thành tích nhất định. Tuy nhiên với những thách thức trong thời gian tới đặc biệt là khó khăn trong công tác tuyển sinh, sắp xếp vị trí việc làm theo hướng tinh gọn bộ máy tổ chức phù hợp với năng lực của CBVCLĐ, tìm kiếm cơ hội việc làm mới, thách thức từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0… đòi hỏi tập thể Nhà trường và mỗi CBVCLĐ phải không ngừng cố gắng, phát huy tối đa trí tuệ để hoàn thành tốt nhiệm vụ, biến những thách thức, khó khăn thành cơ hội để phát triển mọi hoạt động của Nhà trường, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.

 Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Thị Thúy Nga - Phó Hiệu trưởng báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 và kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2018 - 2019. Trong năm học vừa qua, Trường đã đạt được nhiều thành tích trên tất cả các lĩnh vực công tác như: giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng dự thảo đề án tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, kiểm định chất lượng cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Bên cạnh những thành tích đã đạt được, báo cáo cũng nêu ra những điểm tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong năm học mới. Năm học 2018 - 2019, Nhà trường đề ra 6 nhiệm vụ nhằm tiếp tục xây dựng Trường Đại học Hải Dương trở thành trường đại học thực hành, thực nghiệm; đào tạo đa cấp, đa ngành; là trung tâm khoa học - kỹ thuật của Tỉnh, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho Tỉnh nhà và cả nước.

 Nguyễn Thị Thúy Nga - Phó Hiệu trưởng báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 và kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2018 - 2019

Hội nghị đã được nghe Báo cáo công tác tài chính, Báo cáo của Ban Thanh tra Nhân dân, báo cáo dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ; báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp của các đơn vị tại hội nghị CBVCLĐ cấp cơ sở và các tham luận về chuẩn hóa năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ giảng viên Trường Đại học Hải Dương, nâng cao chất lượng công tác thanh tra nội bộ, đổi mới công tác quản lý sinh viên…

     

     ThS. Nguyễn Thị Hương - Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính  trình bày Báo cáo công tác tài chính của Nhà trường


TS. Tô Văn Sông, Trưởng ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2018 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Thanh tra Nhân dân

Thay mặt lãnh đạo Nhà trường, Hiệu trưởng Vũ Đức Lễ trao đổi, trả lời các ý kiến của CBVCLĐ từ Hội nghị cấp cơ sở do Công đoàn trường tổng hợp, đồng thời làm rõ thêm một số chủ trương, biện pháp tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng trong lộ trình phát triển của Trường; thông qua dự thảo Đề án bộ máy tổ chức bộ máy mới đảm  bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng công tác, phát huy tinh thần làm việc chủ động, tích cực, trách nhiệm của CBVCLĐ, tăng cường kỷ cương, nề nếp làm việc theo đúng vị trí việc làm được đảm nhận.

Tiếp đó, Hội nghị đã bầu ra Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2018-2020 thành công. TS. Tô văn Sông - Chủ tịch Công đoàn trường phát động phong trào thi đua năm học 2018 - 2019, cùng tiến hành ký kết giao ước thi đua giữa Công đoàn và Nhà trường và thông qua các chỉ tiêu phấn đấu thi đua năm học 2018 - 2019.

Trong phần nội dung tiếp theo, Nhà trường cũng đã tổ chức trao tặng khen thưởng của cấp trên cho các tập thể và cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động chuyên môn và phong trào thi đua năm học 2017 - 2018: Có 02 tập thể và 07 cá nhân được Bộ Giáo dục & Đào tạo tặng bằng khen; 05 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; 01 tập thể và 03 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Vũ Đức Lễ - Hiệu trưởng Nhà trường trao tặng bằng khen và danh hiệu thi đua của cấp trên cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm học 2017 - 2018

Hội nghị đã kết thúc thành công và thông qua Nghị quyết hội nghị. Hội nghị tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao, đúng hướng, kịp thời của Đảng ủy, Ban Giám hiệu cùng với sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể CBVCLĐ, Trường Đại học Hải Dương sẽ vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc kế hoạch nhiệm vụ được giao, quyết tâm xây dựng Nhà trường tiếp tục phát triển bền vững.

                                                                                                                           Tin và bài: Kim Nhung, Thanh Huyền