Hội nghị cán bộ viên chức và người lao động các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Hải Dương năm học 2018-2019 thành công tốt đẹp

16:12 - 31/10/2018

Thực hiện kế hoạch số 44/KHLT-ĐHHD-CĐ của Trường Đại học Hải Dương về việc Tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức, người lao động năm học 2018-2019, từ ngày 23 đến hết ngày 26/10/2018, các phòng, ban, khoa, viện, trung tâm của Nhà trường đã lần lượt tổ chức thành công Hội nghị cán bộ viên chức và người lao động (CBVCLĐ) năm học 2018-2019 theo cụm đơn vị và các tổ công đoàn bộ phận. Đại diện Ban Giám hiệu và BCH Công đoàn Nhà trường đã đến dự hội nghị CBVCLĐ tại tất cả các cụm đơn vị.

Quá trình tổ chức Hội nghị được chuẩn bị chu đáo. Các tổ công đoàn trực thuộc đã làm tốt công tác phối hợp các đơn vị trong việc xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị; chuẩn bị nội dung, báo cáo, các điều kiện tổ chức và phân công cụ thể, phân rõ trách nhiệm cho từng thành viên thực hiện. Đảng ủy, Ban Giám hiệu và Ban Chấp hành Công đoàn trường sâu sát trong việc giám sát, kiểm tra việc tổ chức Hội nghị, đảm bảo tính nghiêm túc, dân chủ, hiệu quả.

Với mục đích phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm của CBVCLĐ trong toàn Trường, khẳng định những thành tích đã đạt được và làm rõ những tồn tại, thiếu sót cần khắc phục; Hội nghị CBVCLĐ cấp đơn vị đã bàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm học 2018-2019; động viên CBVCLĐ chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và các công tác khác; tìm ra biện pháp tăng thêm thu nhập, cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của CBVCLĐ trong Trường.

Hội nghị CBVCLĐ cấp đơn vị bao gồm các nội dung chính: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018, xây dựng phương hướng nhiệm vụ chính trị của đơn vị được giao trong năm học 2018-2019; Thảo luận góp ý bản dự thảo Báo cáo tổng kết năm học 2017-2018, phương hướng công tác năm học 2018-2019 của Nhà trường; Thảo luận, đóng góp ý kiến bản dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019; Thảo luận, đóng góp ý kiến bản dự thảo sắp xếp bộ máy tổ chức Nhà trường đảm bảo tinh gọn, hoạt động liệu lực, hiệu quả và đổi mới cơ chế, chính sách khuyến khích CBVCLĐ chủ động tìm kiếm cơ hội việc làm cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay của Nhà trường; thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo, công tác tuyển sinh, mở rộng các loại hình đào tạo, phát huy tối đa tiềm năng của đội ngũ cán bộ, viên chức, lao động; cơ sở vật chất và quỹ đất hiện có. Tại Hội nghị CBVCLĐ cấp đơn vị cũng đã phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm học mới; đề cử, giới thiệu các thành viên Ban thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2018-2020.

Hội nghị CBVCLĐ cấp Trường Đại học Hải Dương dự kiến sẽ được tổ chức vào đầu tháng 11/2018.

Dưới đây là hình ảnh Hội nghị CBVCLĐ tại một số cụm đơn vị:

                                                                                                                     Tin, bài: Kim Nhung, Thanh Huyền